Giełdy Pracy organizowane są przez ABK US dwa razy w roku (marzec/kwiecień, listopad).

Od kilku lat Giełdy Pracy cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród wystawców i odwiedzających studentów.

Program marcowej Giełdy Pracy obejmował: webinary >>> i warsztaty >>> 

W Giełdzie Pracy wzięli udział: wizytówki wystawców >>>.

Patroni i Partnerzy Giełdy Pracy >>>

Ważne!! Wszystkie webinary oraz debata dostępne się na naszym profilu na YouTube >tutaj< 

Z okazji Giełdy Pracy został wydany również Katalog Pracodawców >>>

Program listopadowej Giełdy Pracy – Natworking Week obejmował: webinary >>>warsztaty >>>debatę >>> i wizytówki wystawców >>>.

W dniach 20 do 25 listopada 2022 r. odbywały się wstępne rozmowy rekrutacyjne z przedstawicielami pracodawców oraz indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi.

W Giełdzie Pracy wzięli udział: wizytówki wystawców >>>

Patroni i Partnerzy Giełdy Pracy >>>

Ważne!! Wszystkie webinary oraz debata dostępne się na naszym profilu na YouTube >tutaj< 

Całościowy program wydarzenia >>>

Program kwietniowej Wirtualnej Giełdy Pracy obejmował: webinary >>>warsztaty >>>debatę >>> i wizytówki wystawców >>>.

W dniach 4 do 8 kwietnia 2022 r. odbywały się wstępne rozmowy rekrutacyjne z przedstawicielami pracodawców oraz indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi.

Mamy nadzieję, że Wirtualna Giełda Pracy była dla Państwa dobrym sposobem poznawana wzajemnych oczekiwań dotyczących rynku pracy.

W Giełdzie Pracy wzięli udział: wizytówki wystawców >>>

Patroni i Partnerzy Wirtualnej Giełdy Pracy >>>

Ważne!! Wszystkie webinary oraz debata dostępne się na naszym profilu na YouTube >tutaj< 

 

Całościowy program wydarzenia >>>

 

Program listopadowej Wirtualnej Giełdy Pracy obejmował: webinary >>>warsztaty >>>debatę >>> i wizytówki wystawców >>>.

W dniach 15 do 19 listopada 2021 r. odbywały się wstępne rozmowy rekrutacyjne z przedstawicielami pracodawców oraz indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi.

Mamy nadzieję, że Wirtualna Giełda Pracy była dla Państwa dobrym sposobem poznawana wzajemnych oczekiwań dotyczących rynku pracy.

W Giełdzie Pracy wzięli udział: wizytówki wystawców >>>

Patroni i Partnerzy Wirtualnej Giełdy Pracy >>>

Ważne!! Wszystkie webinary oraz debata dostępne się na naszym profilu na YouTube >tutaj< 

 

Całościowy program wydarzenia >>>

 

Program kwietniowej Wirtualnej Giełdy Pracy obejmował: webinary >>>, warsztaty >>>, debatę >>> i wizytówki wystawców >>>.

Ponadto, w dniach od 19 do 23 kwietnia 2021 r. zrealizowano bezpośrednie spotkania online z przedstawicielami pracodawców oraz z doradcami zawodowymi.

Mamy nadzieję, że udział w ww. wydarzeniach ułatwił Państwu poznanie otaczającego rynku pracy, nawiązanie wartościowych kontaktów i rozwój swoich kompetencji.

W Giełdzie Pracy wzięli udział: wizytówki wystawców >>>

Poniżej prezentujemy całościowy program wydarzenia >>>

Ważne!! Wszystkie webinary oraz debata transmitowane były na żywo w wydarzeniu na Facebooku >tutaj<

 

 

Uwaga, uwaga, attention, attention już niedługo, już za kilka dni ‼ 20-21.10.2020 r. ‼ pierwsza Wirtualna Giełda Pracy w Szczecinie 🙂

Bez wychodzenia z domu możesz spotkać przedstawicieli ponad 30 firm z Polski i Niemiec. Z każdym Pracodawcą będziesz mógł porozmawiać na czacie – dowiesz się np. jakiego pracownika poszukują 🙂 Nasi doradcy zawodowi podpowiedzą Tobie jak stworzyć CV i jak przygotować się do wirtualnej rozmowy rekrutacyjnej 🙂 A jakby tego było mało już dzisiaj możesz zapisać się na webinary, które poprowadzą praktycy!

Nie czekaj! Już dzisiaj zapoznaj się z wystawcami, którzy wezmą udział w Wirtualnej Giełdzie Pracy 👇👇👇

 

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego wspiera studentów i absolwentów w wyborze ścieżki zawodowej.

Zapraszamy do korzystania z :

 • działań w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY”:
  • refundacji szkoleń zawodowych i informatycznych oraz doradztwa zawodowego – w roku akademickim możesz zrealizować 3 szkolenia, każde do 2 tys. zł. Zainwestuj w siebie – zgłoś się do nas teraz, wejdź do projektu, a potem odzyskaj pieniądze. Możesz liczyć na pomoc doradcy zawodowego w poszukiwaniu szkoleń. Pierwszy krok jest prosty – zgłoś się tutaj >>>
  • specjalistycznych kursów językowych – formularz zgłoszeniowy znajdziesz tu – rekrutacja już trwa >>>
  • bezpłatnych warsztatów online – każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, zgłoś się tutaj >>>

Dodatkowo: każda aktywność w projekcie pozwala na zdobycie 1 punktu; uzyskując próg 3 albo 6 punktów – otrzymujesz nagrody. Jakie? Przekonaj się 😊

Wszystko dzięki Programowi motywacyjnemu Santander Universidades „Studenciaki”

 • bazy ofert pracy, praktyk, staży >>>
 • bazy pracodawców >>>
 • doradztwa zawodowego >>>
 • konsultacji CV i listu motywacyjnego,
 • pomocy w odkryciu swojego potencjału zawodowego – dysponujemy narzędziami pomocnymi w poznaniu siebie, które możesz wykonać w domu, a potem wysłuchać interpretacji na spotkaniu online,
 • wspólnego zaplanowania kariery zawodowej,
 • coachingu kariery,
 • przygotowania do poszukiwania pracy
 • pomocy w organizacji dodatkowych praktyk zawodowych >>>
NAZWA FIRMY Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego
Branża szkolnictwo wyższe, doradztwo zawodowe
Adres (siedziba/oddziały) ul. Cukrowa 12, pok. 235, 71-004 Szczecin
E-mail abk@usz.edu.pl
Telefon 91 444 3685, 91 444 3703
Adres strony www

www.abk.usz.edu.pl

FB: www.facebook.com/karieraus

Biuro Rachunkowo - Finansowe Perfekt

Przedmiotem działalności jak i naszą pasją jest – księgowość. Od 2002 roku posiadamy doświadczenie i wiedzę, którą nieustannie doskonalimy. Świadcząc usługi księgowe, mamy zawsze na względzie dobro Klienta. Naszymi klientami są firmy z Polski jak i z zagranicy (m.in. z Niemiec, Rosji. Danii, Norwegii). Biuro Perfekt posiada uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związane z usługami rachunkowo-księgowymi. Reprezentujemy Klientów na podstawie pełnomocnictwa przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, Dyrektorem Izby Skarbowej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, organami administracji państwowej. Rozliczamy – Fachowo, Rzetelnie, Kompleksowo – bierzemy pełną prawną i finansową odpowiedzialność za rzetelność naszych usług.

Der Gegenstand der Tätigkeit und unsere Leidenschaft ist die Buchhaltung. Seit 2002 verfügen wir über Erfahrungen und Wissen, das wir ständig verbessern. Bei der Erbringung von Buchhaltungsdienstleistungen haben wir immer das Wohl des Kunden im Auge. Unsere Kunden sind Unternehmen aus Polen und dem Ausland (u.a. Deutschland, Russland, Dänemark, Norwegen). Das „Perfekt” Büro verfügt über Befugnisse, die vom Finanzminister zur Erbringung von Buchhaltungsdienstleistungen erteilt wurden. Gemäß den geltenden Vorschriften sind wir zivilrechtlich haftpflichtversichert im Zusammenhang mit Buchführungs- und Buchhaltungsdiensten. Wir vertreten unsere Kunden auf der Grundlage einer Vollmacht vor dem Leiter des Finanzamtes, dem Direktor der Finanzkammer, der Sozialversicherungsanstalt, den Organen der Staatsverwaltung. Wir rechnen ab – professionell, zuverlässig, umfassend – wir übernehmen die volle rechtliche und finanzielle Verantwortung für die Zuverlässigkeit unserer Dienstleistungen.

The object of our activity and our passion is – accounting. Since 2002 we have had experience and knowledge, which we are constantly improving. While providing accounting services, we always keep in mind the good of the client. Our clients are companies from Poland and abroad (including Germany, Russia, Denmark, Norway). Perfekt Office is authorized by the Minister of Finance to provide bookkeeping services. In accordance with the applicable regulations, we are insured against civil liability related to accounting and bookkeeping services. We represent our Clients on the basis of a power of attorney before the Head of the Tax Office, Director of the Tax Chamber, Social Insurance Institution, state administration bodies. We settle – professionally, reliably, comprehensively – we take full legal and financial responsibility for the reliability of our services.

NAZWA FIRMY Biuro Rachunkowo – Finansowe Perfekt
Branża Biuro Rachunkowe, Rachunkowość, Księgowość, Rechnungsstelle, Buchhaltung, Accounting office, Accounting
Adres (siedziba/oddziały) ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin
E-mail biuro.perfekt6@interia.pl
Telefon 91 421 09 86
691 133 788
Adres strony www

www.biuroperfekt6.pl

FB: www.facebook.com/biuroperfekt6

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom praktyki na stanowisku młodszy księgowy
Termin składania aplikacji cały rok
Sposób składania aplikacji CV wysłane na adres biuro.perfekt6@interia.pl

BP Polska Services sp. z o.o.

BP jest jedną z największych na świecie firm, znaną głównie dzięki ogromnej sieci stacji paliw działających w wielu krajach.

NAZWA FIRMY BP Polska Services sp. z o.o.
Adres (siedziba/oddziały) ul. Jasnogórska 1, Kraków 31-358
E-mail anita.strozyk@bp.com
Telefon 12 619 12 00
Adres strony www

www.dolaczdozespolubp.pl

FB: www.facebook.com/bp.polska

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje Co mnie motywuje short
Termin składania aplikacji www.dolaczdozespolubp.pl
Sposób składania aplikacji www.dolaczdozespolubp.pl

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie

Nie masz na siebie pomysłu? Nie wiesz, o jakiej pracy marzysz i w czym się naprawdę spełnisz?

Jeśli miewasz takie wątpliwości, to rozwiązać pomoże je doradca zawodowy. Masz już obrany cel zawodowy, ale nie posiadasz dokładnego planu jak go osiągnąć? Również porozmawiaj o tym z doradcą i wspólnie stwórzcie ścieżkę działania na drodze do sukcesu.

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie.

Doradztwo zawodowe polega na współpracy z ludźmi i udzielaniu profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów, którego celem jest stwarzanie przestrzeni do indywidualnego rozwoju oraz doradzanie w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego, bezpośredniego kontaktu doradcy zawodowego z osobą potrzebującą wsparcia lub za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. W ramach usługi poradnictwa zawodowego, prowadzone są również grupowe spotkania w formie warsztatów i webinarów.

NAZWA FIRMY Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie
Branża Poradnictwo zawodowe
Adres (siedziba/oddziały) ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
E-mail cipkz-szczecin@wup.pl
Telefon 690 129 096
Adres strony www

www.wup.pl

FB: www.facebook.com/poradnictwozawodowe.wupszczecin/

Oferta dla studentów

Bezpłatne badanie – Narzędzie do Badania Kompetencji

Bezpłatne badanie – Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

Co oferujemy?
 • Wsparcie dla osób poszukujących pracy
 • Poradnictwo indywidualne
 • Pomoc w tworzeniu CV
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Testy preferencji i predyspozycji zawodowych
 • Warsztaty i webinary tematyczne
 • Spotkania informacyjno – zawodoznawcze
 • Spotkania z inspirującymi i ciekawymi osobami
Ulotka 

Coloplast Business Centre Sp. z o.o.

Coloplast opracowuje produkty i dostarcza usługi ułatwiające życie osobom z dolegliwościami o bardzo osobistym charakterze. W Coloplast Business Centre świadczymy wsparcie z zakresu księgowości, IT, administracji zamówień, dokumentacji medycznej, czy marketingu. Szukamy synergii pomiędzy tymi funkcjami dla tworzenia udoskonaleń i nowych możliwości.
Wspierając codzienną pracę Coloplast na całym świecie, czynimy łatwiejszym życie naszych pacjentów.

Zachęcamy naszych pracowników do kreowania siebie, szukania nowych ścieżek, o których wcześniej nawet by nie śnili i sprawiamy, żeby stało się to realne. A wszystko to w bardzo rodzinnej i przyjaznej atmosferze, gdzie nie ma rzeczy niemożliwych.
Zostań częścią naszego centrum, dołącz do firmy nominowanej do nagrody Symbol Wsparcia Biznesu 2020!

NAZWA FIRMY Coloplast Business Centre Sp. z o.o.
Branża SSC/ BPO
finanse
IT
marketing
administracja
project management
Adres (siedziba/oddziały) Piastów Office Center bud. B
al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polska
E-mail cpbc@coloplast.com
Telefon Zdzwoń się z nami już dziś: www.coloplast.to/contact-CPBC
Adres strony www

www.cpbc.pl

FB: www.facebook.com/CPBCpl

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów
Termin składania aplikacji
Sposób składania aplikacji

Concentrix CVG International Sp. z o. o.

 

Concentrix to amerykańska korporacja zarządzająca relacjami z klientami, posiadająca swoje oddziały na sześciu kontynentach. Naszą wizją jest stać się największą na świecie firmą outsourcingową, bogatą w różnorodność i talent. Posiadamy ponad 275 oddziałów na całym świecie oraz 225 000 pracowników mówiących w 70 językach.

Szczeciński oddział jest pionierem na rynku lokalnym, który w 2020 roku obchodzi 15 rocznicę swojego otwarcia. Pracodawca pierwszego wyboru dla osób mówiących biegle w językach obcych. Wierzymy, że profesjonalizm w naszej branży to tworzenie warunków, gdzie oczekiwania pracodawców i pracowników znajdują wspólny mianownik. Tworzymy przyjazne i międzynarodowe środowisko pracy, które daje możliwość rozwoju kariery zawodowej.

NAZWA FIRMY Concentrix CVG International Sp. z o. o.
Branża BPO
Adres (siedziba/oddziały) al. Wojska Polskiego 62, 70-470 Szczecin
E-mail rekrutacja@concentrix.com
Telefon +48 91 488 13 23
Adres strony www

www.careers.concentrix.com

FB: www.facebook.com/ConcentrixPolska

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Mitarbeiter technischer Support/Deutsch

Konsultant Wsparcia Technicznego z j. niemieckim

Technischer Support Berater mit Deutschkenntnissen

Customer Support Advisor with Hungarian

Customer Support Advisor with English

Customer Support Advisor with German

Customer Support Advisor with French

Customer Support Advisor with Dutch

Customer Support Advisor with Italian

Customer Support Advisor with German

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje znajomość języków obcych
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów www.careers.concentrix.com
Termin składania aplikacji w zależności od oferty
Sposób składania aplikacji CV wysłać na adres e-mail: rekrutacja@concentrix.com

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Grupa Crédit Agricole jest jedną z największych grup finansowych w Europie i na świecie, a bank Credit Agricole należy do wiodących banków w Polsce w zakresie kompleksowego oferowania produktów finansowych i ubezpieczeniowych.

NAZWA FIRMY Credit Agricole Bank Polska S.A.
Branża Bankowość
Adres (siedziba/oddziały) ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-2020 Wrocław
E-mail iiglewska@credit-agricole.pl
Adres strony www

www.www.credit-agricole.pl

FB: www.pl-pl.facebook.com/CreditAgricoleBankPolska

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom www.www.credit-agricole.pl/kariera
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów finanse, bankowość
Termin składania aplikacji w zależności od oferty
Sposób składania aplikacji CV wysłać na adres e-mail: iiglewska@credit-agricole.pl z dopiskiem „oferta pracy”

EU Careers Szczecin

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) jest służbą międzyinstytucjonalną i odpowiada za selekcję kandydatów do pracy we wszystkich instytucjach oraz agencjach Unii Europejskiej (m.in. w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości, Trybunale Obrachunkowym, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów, a także w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich). Każda instytucja zatrudnia pracowników spośród kandydatów, którzy pomyślnie przeszli przez procedury rekrutacyjne EPSO.

Zadaniem EPSO jest wspomaganie działalności instytucji UE poprzez stosowanie wydajnych i skutecznych procedur naboru wysokiej jakości, umożliwiających zatrudnienie najbardziej odpowiednich pracowników na dostępne stanowiska.

EPSO jest liderem w zakresie metodyki testowania kandydatów. Dążenie EPSO do ciągłego doskonalenia metod testowania oraz wprowadzanie innowacji w tej dziedzinie zostały docenione przez organizacje przeprowadzające testy z całego świata.

NAZWA FIRMY EU Careers Szczecin
E-mail vikhasta.m@gmail.com
Telefon 00 800 67 89 10 11
00 32 22 99 96 96
Adres strony www

www.epso.europa.eu/home_pl

FB: www.facebook.com/EUSzczecin

YouTube Your EU Career. Our European Union >>>

Ferrosan Medical Devices Sp. z o.o.

Ferrosan Medical Devices (FEMD) to międzynarodowa firma produkcyjna, należąca do duńskiej grupy Ferrosan MD Holding A/S. FEMD w Szczecinie, rozwija i wytwarza innowacyjne urządzenia medyczne wykorzystywane w dziedzinie chirurgii i diagnostyki. Jesteśmy zespołem inżynierów, operatorów oraz pracowników administracji liczącym ponad 90 osób.

NAZWA FIRMY Ferrosan Medical Devices Sp. z o.o.
Branża Produkcja
Adres (siedziba/oddziały) ul. Koksowa 3, 70-031 Szczecin
E-mail msl@ferrosanmd.com
Telefon +48 91 42 83
Adres strony www www.ferrosanmd.com
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom ulotka >>>>
Termin składania aplikacji
Sposób składania aplikacji

Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy Filia w Szczecinie

Działamy od 1990 roku. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w realizacji działań aktywizacji zawodowej zbudowaliśmy kompleksowy model, który uwzględnia zarówno potrzeby osób z niepełnosprawnościami, jak i pracodawców oferujących zatrudnienie.

Kształtując ofertę świadczonych przez Fundację usług kierujemy się zarówno aktualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami, jak i dynamicznie zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. Pomagamy osobom z niepełnosprawnościami z całego kraju w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych, znalezieniu pracy lub jej zmianie.

Pracodawców wspieramy w zakresie realizacji kompleksowych procesów rekrutacyjnych skierowanych na zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnościami, zarządzaniu zespołem różnorodnym, wdrażaniu i optymalizacji projektów z obszaru CSR.

Nasze działania realizujemy w 7 Oddziałach regionalnych oraz w 6 Filiach, obejmując wsparciem pracodawców i osoby z niepełnosprawnościami w całym kraju.

NAZWA FIRMY Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy Filia w Szczecinie
Branża Organizacje pozarządowe, szkolenia, edukacja, doradztwo, pośrednictwo pracy
Adres (siedziba/oddziały) ul. Krasińskiego 10/26 III piętro, 71-443 Szczecin
E-mail joanna.rekawiecka@aktywizacja.org.pl
Telefon 511 724 622
Adres strony www

www.aktywizacja.org.pl

FB: www.facebook.com/FundacjaAktywizacjaSzczecin

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Obsługa klienta

Listonosz pieszy

Listonosz samochodowy

Termin składania aplikacji w zależności od oferty
Sposób składania aplikacji CV wysłać na adres e-mail: joanna.rekawiecka@aktywizacja.org.pl

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. od ponad 50 lat jest największym producentem nawozów wieloskładnikowych w kraju. Jeszcze jako Zakłady Chemiczne Police w roku 2005 zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych (ticker giełdowy PCE). W sierpniu 2011 r. spółka weszła w skład największej polskiej grupy chemicznej i kluczowej grupy kapitałowej branży nawozowo-chemicznej w Europie – Grupy Azoty.

Od 1969 r., kiedy oddano pierwszy produkcyjny wydział kombinatu, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. pozostaje najbardziej znaczącym kompleksem przemysłowym na Pomorzu. Polickie przedsiębiorstwo kontynuuje swoje najlepsze tradycje i dostosowuje się do potrzeb nowoczesnego rynku udoskonalając produkcję oraz dopasowując ofertę do światowych standardów. Jest to możliwe dzięki nieustannemu procesowi modernizacji i rozbudowy kolejnych wydziałów. Policką spółkę wyróżnia unikatowa w Polsce instalacja bieli tytanowej.

Największym wyzwaniem dla polickiej spółki, ale także dla całej grupy kapitałowej jest obecnie realizacja projektu Polimery Police – budowy zintegrowanego kompleksu chemicznego, który obejmować będzie instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi, terminal przeładunkowo-magazynowy oraz infrastrukturę logistyczną. To jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym.

Praca u nas to: możliwości indywidualnego rozwoju, stabilność, dobre zarobki oraz znakomity pakiet socjalny.

NAZWA FIRMY GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
Adres (siedziba/oddziały) ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, Polska
E-mail zchpolice@grupaazoty.com; kinga.konopik@grupaazoty.com; monika.jagielska@grupaazoty.com
Telefon +48 91 317 17 17; +48 519 501 330; +48 887 744 563
Adres strony www

www.zchpolice.grupaazoty.com

FB: www.facebook.com/zchpolice

Linkedin:  www.linkedin.com/company/grupa-azoty-police

Dzień z życia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Filmik >>>>
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

zchpolice.grupaazoty.com/aktualnosci/startuje-kolejna-edycja-programu-ambasador-marki-grupa-azoty

www.rekrutacja.grupaazoty.com zakładka „oferty pracy”

Sposób składania aplikacji

Jeśli żadna z aktualnych ofert pracy nie jest odpowiednia dla Ciebie,  zarejestruj się w naszej bazie kandydatów, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w przyszłości.

www.rekrutacja.grupaazoty.com zakładka „formularz aplikacyjny”

Grupa Doradcza KDRC

Grupa Doradcza KDRC istnieje na rynku od ponad 25 lat. Przez ten czas, dzięki współpracy z podmiotami wywodzącymi się z różnych branży i o różnej specyfice, zdobyliśmy gruntowną wiedzę i wszechstronne doświadczenie. Dorobek ten wraz ze stworzonymi przez nas strukturami daje nam solidne podstawy do holistycznego wspierania przedsiębiorców w dziedzinie podatków i prawa.

W obecnej formie KDRC funkcjonuje od 2012 roku, stale rozszerzając zakres oferowanych usług i zrzeszając interdyscyplinarny zespół specjalistów z całej Polski.

W 2018 roku KDRC Sp. z o.o. została wpisana do rejestru Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, co pozwala nam realizować dofinansowane ze środków Unii Europejskiej indywidualne projekty doradczo-szkoleniowe dla przedsiębiorców.

NAZWA FIRMY Grupa Doradcza KDRC
Branża Działalność rachunkowo-księgowa, Doradztwo podatkowe, Doradztwo prawne
Adres (siedziba/oddziały) Ul. St. Wyspiańskiego 17/2, 70-497 Szczecin
E-mail sekretariat@kdrc.pl
Telefon +48 91 424 35 40, +48 604 084 882
Adres strony www

www.kdrc.pl

FB: www.pl-pl.facebook.com/GrupaKDRC/

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Samodzielny/a Księgowy/a

Specjalista ds. Kadr i Płac

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje Katalog firmowy >>>
Sposób składania aplikacji CV wysłać na adres e-mail: rekrutacja@kdrc.pl

Główka pracuje – Cleveres Köpfchen

Program edukacyjny niemieckiego Urzędu Pracy, który pomaga Polakom zdobyć dobry zawód w Niemczech. Dzięki nam możesz zarabiać już w trakcie nauki i zdobyć niemieckie kwalifikacje w branżach: Administracja, Logistyka, Budownictwo, Handel, Hotelarstwo i gastronomia, Medycyna, Technika.

NAZWA FIRMY Główka pracuje – Cleveres Köpfchen
Branża Edukacja w Niemczech
Adres (siedziba/oddziały)

Biuro programu w Szczecinie

ul. Jana Kazimierza 18a/U1

71-620 Szczecin

Od poniedziałku do piątku, w godz. 10–16

Prosimy umówić się na spotkanie

E-mail kamila@expr.pl
Telefon 91 829 76 94
Adres strony www

www.glowka-pracuje.eu

FB: Główka pracuje – Cleveres Köpfchen

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

– Specjalista/tka ds. logistyki

– Specjalista/tka ds. handlu hurtowego i zagranicznego

– Mechatronik/czka

– Betoniarz-zbrojarz (k/m)

– Asystent/ka medyczny/a

– Pielęgniarz/rka

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje

– Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1

– Wiek: od 18-42 lat

– matura i/lub dobre oceny ze szkoły średniej

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów Administracja, Logistyka, Budownictwo, Handel, Hotelarstwo i gastronomia, Medycyna, Technika
Termin składania aplikacji 31 stycznia 2021
Sposób składania aplikacji CV wysłać na adres e-mail: kamila@expr.pl

Instytut Badań Edukacyjnych

Pracujesz? Uczysz się? Rozwijasz pasję? Zdobądź certyfikat, który:

 • będzie wiarygodnym dokumentem, który potwierdzi to, co wiesz i potrafisz – nawet jeśli nie masz wykształcenia w tej dziedzinie,
 • wykaże poziom Twoich kwalifikacji w sposób zrozumiały dla pracodawców na polskim i europejskim rynku,
 • pozwoli Ci lepiej planować karierę zawodową, ułatwi zmianę pracy, a nawet branży.

Instytut Badań Edukacyjnych odpowiada za wdrażanie w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w gospodarce. System ten oferuje możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się oraz zapewnia powszechny dostęp do uporządkowanej listy obecnych na rynku kwalifikacji z ich jasno określonym opisem. Rynek pracy wciąż się zmienia, pracodawcy stawiają na nowe umiejętności. Dzięki ZSK każdy może się dowiedzieć, jakie umiejętności i kompetencje są wymagane dla danej kwalifikacji i ustalić, gdzie można je oficjalnie potwierdzić. Dla pracodawców ZSK oznacza łatwiejsze znalezienie odpowiednich pracowników. ZSK opisuje, porządkuje i gromadzi potrzebne na rynku kwalifikacje w publicznym rejestrze: Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Szczegółowych informacji nt. możliwości włączenia się do systemu oraz skorzystania z niego udzielają regionalni liderzy ds. ZSK:

Hanna Rojek, tel. 573 444 581, e-mail: h.rojek@ibe.edu.pl

Dariusz Sikorski, tel. 573 444 582, e-mail: d.sikorski@ibe.edu.pl

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH
ul. Górczewska 8
01-180 Warszawa
kwalifikacje.edu.pl

NAZWA FIRMY Instytut Badań Edukacyjnych
Branża edukacja, szkolenia, rozwój osobisty i zawodowy rozwój
Adres (siedziba/oddziały) Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin
E-mail h.rojek@ibe.edu.pl; d.sikorski@ibe.edu.pl
Telefon 573 444 581, 573 444 582
Adres strony www www.kwalifikacje.edu.pl
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów Zintegrowany System Kwalifikacji pomoże ci wdrożyć w życie twoje plany, ambicje i marzenia 

iPractice Costa Brava

We are an agency specialized in managing practices at Hotels, Resorts and Hospitality bussiness for students from all around the world, but mostly EU, in the area of Costa Brava, and North of Barcelona.

NAZWA FIRMY iPractice Costa Brava
Branża Tourism, Hospitality, Leisure, Management
Adres (siedziba/oddziały)

Santa Susanna- Barcelona Spain

t:0034 722693292

E-mail info@ipracticecostabrava.com
Telefon 0034 722 693 292
Adres strony www

www.ipracticecostabrava.com

Inst: ipractice_costa_brava

FB: iPractice Costa Brava

Słowa klucze Practices, Stage, Practicas, Barcelona, Costa Brava, Leisure, Bar, Tourism, Hospitality, Hotel, Bussines, Management, Animation, Entertainment, Spain
Sposób składania aplikacji Send a motivation letter and a cv to info@ipracticecostabrava.com

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Służby Cywilnej

Służba cywilna działa w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Prezes Rady Ministrów. Jako członkowie korpusu służby cywilnej dbamy, aby administracja rządowa prawidłowo funkcjonowała, niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządu. Jest nas blisko 120 tys. Pracujemy w ponad 1800 urzędach administracji rządowej na szczeblu centralnym i regionalnym (np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, inspektoraty powiatowe).
Poszukujemy specjalistów różnych dziedzin. Proponujemy ciekawą, stabilną pracę. Wszystkie oferty publikujemy we wspólnej bazie ogłoszeń: www.nabory.kprm.gov.pl.

NAZWA FIRMY Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Służby Cywilnej
Branża Administracja rządowa
Adres (siedziba/oddziały) Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
E-mail dsc@kprm.gov.pl
Telefon 22 694 68 76
Adres strony www www.gov.pl/web/sluzbacywilna
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom www.nabory.kprm.gov.pl
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje Służba cywilna – czyli co?
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów Ogólnopolska baza ogłoszeń ponad 1800 urzędów administracji publicznej zatrudniających członków korpusu służby cywilnej >>>
Sposób składania aplikacji w zależności od oferty

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Policja – umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

NAZWA FIRMY Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Branża Bezpieczeństwo
Adres (siedziba/oddziały) ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin
E-mail policja@sc.policja.gov.pl
Telefon 91 82 12 000
Adres strony www www.zachodniopomorska.policja.gov.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

INFORMACJA O PRZYJĘCIACH DO SŁUŻBY W POLICJI w 2020 r. >>>

Postępowania kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe >>>

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje

– wykształcenie średnie;

– średnie – absolwenci klas policyjnych;

– preferowane wyższe magisterskie o kierunku:

– prawo,

– ekonomia,

– administracja,

– informatyka,

– bezpieczeństwo narodowe,

– bezpieczeństwo wewnętrzne

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów

– bezpieczeństwo wewnętrzne,

– bezpieczeństwo narodowe,

– administracja,

– zarządzanie

Termin składania aplikacji Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym
Sposób składania aplikacji Dokumenty można składać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie)

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Misja i działalność KSAP

Misją Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

W oparciu o współpracę z administracją publiczną, szkołami wyższymi i innymi instytucjami naukowymi, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi, KSAP zapewnia profesjonalne kształcenie stacjonarne i ustawiczne, realizuje liczne projekty skierowane do administracji publicznej, a w szczególności do służby cywilnej.

Nasza oferta

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej stawia sobie za cel wszechstronny rozwój polskiej administracji publicznej, w tym szczególnie służby cywilnej.

Unikalny profil Szkoły oparty jest na założeniach: ciągłego rozwoju, analizie doświadczeń własnych i podmiotów o zbliżonym zakresie działania w kraju i za granicą, implementacji innowacyjnych projektów oraz aplikacyjnym charakterze zajęć. Kształcimy słuchaczy w trybie stacjonarnym, podnosimy kompetencje pracowników administracji publicznej, w tym członków korpusu służby cywilnej, realizujemy innowacyjne krajowe i międzynarodowe projekty.

Słuchacze kształcenia stacjonarnego to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać polityki państwa, wykorzystując w służbie Rzeczypospolitej swoją wiedzę, umiejętności oraz potencjał menedżerski i przywódczy. Zapotrzebowanie na absolwentów KSAP rośnie wraz ze stale rosnącymi wymaganiami obywateli wobec funkcji nowoczesnego państwa.

Szkolenia dla administracji publicznej to innowacyjne propozycje dostosowane do potrzeb urzędów i instytucji, wyprzedzające rutynę istniejącego rynku szkoleniowego. W konkurencji z aktywnym i mobilnym rynkiem szkoleniowym siła i sukces KSAP wynika z faktu bycia częścią administracji publicznej i pozostawania w stałym dialogu z jej przedstawicielami.

Współpraca międzynarodowa to projekty innowacyjne, modernizacyjne i transformacyjne, prowadzone na arenie międzynarodowej we współpracy z instytucjami państwa, partnerami spoza Polski oraz organizacjami pozarządowymi. Polska jest nadal postrzegana jako przykład nie tylko udanej, ale i mogącej być źródłem inspiracji i doświadczeń transformacji państwa i gospodarki.

NASZA OFERTA STANOWI INSPIRACJĘ DO ROZWOJU

Uczenie się przez całe życie stanowi jedno z największych wyzwań współczesnych społeczeństw. Zdolność i chęć uczenia się w różnych formach, miejscach czy etapach życia ułatwia efektywne przystosowanie się do zmieniającej się i coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. W przypadku administracji publicznej gotowość do ciągłego uzupełniania swojej wiedzy i umiejętności ma szczególnie istotne znaczenie, ponieważ przyczynia się do podniesienia jakości jej funkcjonowania – począwszy od lepszej motywacji do działania ze strony pracowników administracji, po zadowolenie obywateli korzystających z jej usług.

NAZWA FIRMY Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Branża Administracja publiczna
Adres (siedziba/oddziały) ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
E-mail sekretariat@ksap.gov.pl; info@ksap.gov.pl
Telefon +48 22 60 20 100
Adres strony www

www.ksap.gov.pl

FB: www.facebook.com/krajowaszkola

Dlaczego warto uczyć się w KSAP? Dlaczego warto uczyć się w KSAP?
KSAP KSAP
Ulotka informacyjna KSAP Ulotka informacyjna KSAP 
Prezentacja o KSAP Prezentacja o KSAP

Leroy Merlin Polska

Leroy Merlin jest jednym z liderów na rynku dystrybucji materiałów budowlanych oraz artykułów wyposażenia domów i ogrodów. Należymy do przedsiębiorstwa ADEO. Jesteśmy obecni w 14 krajach na 4 kontynentach. Jest już nas ponad 12 000 pracowników. Wspólnie tworzymy unikalne rozwiązania dla klientów w 68 sklepach. W trosce o jeszcze lepszą obsługę oraz budowanie relacji z klientami i pracownikami wykorzystujemy technologie mobilne. Jesteśmy przedsiębiorstwem omnikanałowym – szeroki wybór produktów dla domu i ogrodu można znaleźć zarówno w naszych sklepach stacjonarnych, jak i internetowym www.leroymerlin.pl. Posiadamy największy w Polsce magazyn o powierzchni 120.000 m2. W 2012 roku powołaliśmy do życia Fundację Leroy Merlin. Od sierpnia 2016 r. z dumą wspieramy Reprezentację Polski w piłce nożnej jako Oficjalny Sponsor.

NAZWA FIRMY Leroy Merlin Polska
Branża Handel i dystrybucja
Adres (siedziba/oddziały) ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
E-mail akropopek@leroymerlin.pl
Adres strony www

www.kariera.leroymerlin.pl

FB: www.facebook.com/LeroyMerlinPolska

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów Poszukujemy pracowników w następujących zawodach: Doradca Klienta, Kasjer, Magazynier, stanowiska specjalistyczne do sklepów i centrali. Umożliwiamy odbywania praktyk i staży studenckich.
Termin składania aplikacji w zależności od oferty
Sposób składania aplikacji

Poprzez stronę internetową: www.kariera.leroymerlin.pl

lub wysłać CV na e-mail: akropopek@leroymerlin.pl

Mary Kay

Mary Kay Ash założyła swoją firmę „Beauty by Mary Kay” w 1963 roku, wraz z dziewięcioma Niezależnymi Konsultantkami Kosmetycznymi. Zbudowała ją na kanwie wielkiego marzenia, by dać kobietom nieograniczone możliwości rozwoju. W Mary Kay ogromny nacisk kładziemy na wprowadzanie innowacyjnych, skutecznych i bezpiecznych produktów. Każdego roku, Mary Kay inwestuje miliony dolarów i przeprowadza setki tysięcy testów, by mieć absolutną pewność, że produkty Mary Kay® spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości.

NAZWA FIRMY Mary Kay
Adres (siedziba/oddziały) Henryka Pobożnego 12-45,  70-507 Szczecin
E-mail j.muraszewska@gmail.com
Telefon 608 760 025
Adres strony www

www.marykay.pl/justyna.muraszewska

FB: /www.facebook.com/marykay.pl.justyna.muraszewska

Oferta dla studentów Warsztaty pielęgnacyjno-makijażowe. Doradctwo kosmetyczne. Konsultacje wzażowe. Praca w Mary Kay.
Termin składania aplikacji cały rok
Sposób składania aplikacji kontakt telefoniczny z  Niezależną Dyrektor Sprzedaży Mary Kay Justyną Muraszewską:  608 760 025

mele Energietechnik GmbH

Od prawie 30 lat grupa firm mele® jest synonimem jakości, która łączy. Łączymy energie i synergie różnych branż i specjalistów z branży, oraz ekspertów technicznych i handlowych. Dzięki temu jesteśmy wszechstronnym i niezawodnym partnerem w zakresie podstawowych dostaw technicznych. Nasze motto to: stworzyć najwyższą możliwą jakość życia i pracy. Prawdziwy, dokładny, kooperatywny. Wspólnie z naszymi spółkami zależnymi planujemy, realizujemy i nadzorujemy projekty w wielu obszarach – od techniki budowlanej i budowy instalacji dla energii odnawialnych, po szeroki zakres usług dla branży nieruchomości. Nie tylko wypracowaliśmy sobie wszechstronną renomę, ale również z biegiem lat staliśmy się silną marką.

Torgelow jest naszą stolicą. Tutaj jest nasz dom i właśnie stąd rozwinęliśmy się na arenie międzynarodowej. Wzmacniamy nasz region jako pracodawca oraz poprzez nasze społeczno-kulturowe zaangażowanie w wiele obszarów życia społecznego.

Nasza historia rozpoczęła się w 1990 roku, założycielami mele® byli Jörg Medenwald i Dietrich Lehmann. To, co zaczęło się wtedy od 70 pracowników, to dziś grupa przedsiębiorstw zatrudniająca ponad 500 pracowników, poszukiwanych do prac nad różnymi projektami w skali regionalnej, ogólnokrajowej i światowej. Jest to dla nas powodem do dumy, a jednocześnie zachętą do stawiania czoła nowym wyzwaniom każdego dnia i pomagania w kształtowaniu przyszłości. Zmiana pokoleniowa w firmie już się powiodła. Zarządzany przez właściciela i mądrze kierowany, zarząd mający zrównoważone wartości i wciąż nowe pomysły, mele® jest Twoim silnym partnerem w zakresie podstawowej opieki i jakości życia.

NAZWA FIRMY mele Energietechnik GmbH
Branża Wspólnie z naszymi spółkami zależnymi planujemy, realizujemy i nadzorujemy projekty w wielu obszarach – od techniki budowlanej i budowy instalacji dla energii odnawialnych, po szeroki zakres usług dla branży nieruchomości.
Adres (siedziba/oddziały) Eggesiner Straße 9c, 17358 Torgelow, Germany
E-mail h.bylicki@mele.de; info@mele.de
Telefon +49(0) 3976/4340
Adres strony www www.mele.de
YouTube Firmenvorstellung ME LE Gruppe
Termin składania aplikacji w zależności od oferty
Sposób składania aplikacji w zależności od oferty

METRO Services PL Sp. z o.o.

METRO SERVICES to jedno z międzynarodowych centrów usług wspólnych (Shared Service Centers) działających w ramach METRO – grupy zrzeszającej sieci handlowe Makro Cash&Carry w Europie i Azji.

W METRO SERVICES skupiamy się na obsłudze procesów finansowo-księgowych sklepów Makro, działamy w Szczecinie i poszukujemy osób na stanowisko Junior Accountant.

Jako organizacja zapewniamy naszym pracownikom wiele możliwości rozwoju, a jako część grupy METRO jesteśmy stabilnym pracodawcą w niestabilnych czasach.

Jeśli cenisz sobie swobodę w pracy, a marynarka i obcasy to nie do końca twój outfit, METRO SERVICES to idealne miejsce dla Ciebie. To u nas wykorzystasz języki obce (English is a must!), poznasz ludzi z całego świata i samodzielnie wybierzesz kierunek rozwoju.

NAZWA FIRMY METRO Services PL Sp. z o.o.
Branża Finanse i rachunkowość, księgowość
Adres (siedziba/oddziały) Ku Słońcu 67, 71-041 Szczecin, Polska
E-mail marika.golda@metro-services.pl, rekrutacja@metro-services.pl
Telefon 91 48 66 600
Adres strony www

www.metro-services.pl

FB: www.facebook.com/mservpl

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Junior Accountant

Junior Accountant z językiem niemieckim

Accountant

Accountant z językiem portugalskim

Backend .Net Developer

Backend PHP Developer

RPA Developer

Accounting Team Leader GL

Service Excellence Consultant

Transfer Pricing Consultant

Accounting Process Expert – Strategic Transformation Projects

Termin składania aplikacji w zależności od oferty
Sposób składania aplikacji www.metro-services.pl/kariera

McKinsey & Company

McKinsey & Company jest wiodącą, globalną firmą doradztwa strategicznego i operacyjnego. Ponad 30 tys. osób w 65 krajach pomaga największym firmom świata, rządom państw oraz instytucjom publicznym znacząco i trwale poprawić ich wyniki. Centrum Usług Wspólnych McKinsey w Poznaniu współpracuje z biurami McKinsey & Company na całym świecie oferując rozwój w wielu różnorodnych obszarach takich jak: wsparcie asystenckie, administracja operacji biznesowych, finanse i raportowanie, HR, badanie i analiza danych oraz komunikacja wizualna. Jesteśmy stale rozwijającym się zespołem, liczącym ponad 1000 profesjonalistów, dla których ważna jest możliwość podjęcia nowych wyzwań. Oprócz pracy zespołowej, która jest podstawą funkcjonowania naszego Centrum, cenimy także indywidualność każdej osoby i to, co wnosi do swojego Teamu.

NAZWA FIRMY McKinsey & Company
Branża Doradztwo i konsulting
Adres (siedziba/oddziały)

McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o.

Malta Office Park

ul. Abpa. A. Baraniaka 88 D, Budynek E

61-131 Poznań

E-mail ESC_Reception@mckinsey.com
Telefon 61 842 1000
Adres strony www

www.mckinsey.com

FB: McKinsey & Company

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Executive Assistant with English >>>

Executive Assistant with English (2021 Graduates) >>>

Visual Communication Specialist with German >>>

Visual Communication Specialist with German (2021 Graduates) >>>

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów

Obsługa klienta

Asystent

HR

Komunikacja wizualna

Grafik

Finanse

Praca w języku obcym

Angielski

Termin składania aplikacji ciągły
Sposób składania aplikacji

PROCES REKRUTACYJNY

 

Etap 1 – Aplikacja
Pierwszy etap naszego procesu rekrutacyjnego to złożenie aplikacji przez portal mckinsey.com/careers. Dokładnie zapoznaj się z opisami stanowisk i zaaplikuj na to, które najbardziej odpowiada Twojemu profilowi i oczekiwaniom. Pamiętaj, aby dostosować swoje CV do konkretnej roli, która Cię interesuje.
Jeśli nie jesteś pewny jakie stanowisko byłoby dla Ciebie najbardziej odpowiednie możesz skontaktować się z nami pod adresem ESC_recruiting@mckinsey.com – chętnie udzielimy Ci porady.
Po złożeniu aplikacji otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w testach online.

 

Etap 2 – Testy online
Kolejny etap procesu to testy online. Pierwszy test sprawdzi Twoją znajomość języka wymaganego na stanowisku, które Cię interesuje (tylko angielskiego lub dodatkowych języków europejskich, jeśli taka jest specyfika roli – informację znajdziesz w ogłoszeniu o pracę), a kolejny to symulacja pracy na stanowisku, na jakie zaaplikowałeś. Jako że testy online wypełniasz tylko raz, pamiętaj, aby zapewnić sobie do tego odpowiednie warunki, takie jak spokojne stanowisko pracy z dobrym dostępem do internetu.
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o Twoich wynikach.

 

Etap 3 – Rozmowa telefoniczna
Jeśli pomyślnie zdasz testy online, przyjdzie czas na telefoniczną rozmowę z jednym z naszych rekruterów. Będziesz miał możliwość wybrania dogodnego dla siebie terminu rozmowy oraz, co za tym idzie, odpowiedniego przygotowania się. Podczas tej konwersacji możesz spodziewać się pytań dotyczących Twojego CV, motywacji do pracy na danym stanowisku, a także kompetencji i umiejętności do tego potrzebnych.
Jest to nie tylko czas dla nas, abyśmy mogli poznać Ciebie lepiej, ale i vice versa! Zastanów się o co chciałbyś nas zapytać i wykorzystaj ten czas, aby dowiedzieć się jak najwięcej o roli i firmie – chętnie rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości.
Po rozmowie z rekruterem na pewno będziemy w kontakcie aby poinformować Cię o następnych krokach.

 

Etap 4 – Experience day
Experience day to ostatni etap naszego procesu rekrutacyjnego. Zaprosimy Cię do naszego biura abyś miał szansę poznać Managerów i Team Leaderów z działu, do którego aplikujesz.
Pierwsza część tego dnia to dwa ćwiczenia – symulacja roli, podczas której rekruter wyznaczy Ci do wykonania odpowiadające tej roli zadanie oraz ćwiczenie grupowe, podczas którego wspólnie z innymi uczestnikami procesu rekrutacyjnego będziesz pracować nad rozwiązaniem problemu.
Dzień zamykają dwie rozmowy rekrutacyjne z Team Leaderem lub Managerem, podczas których zapytamy Cię o Twoje doświadczenie oraz kompetencje i chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.
Ponownie, skontaktujemy się z Tobą bez względu na wynik procesu rekrutacyjnego.

 

www.youtube.com/watch?v=GaNIIPcEc2g

OUTWORKING SA

Działamy na rynku pracy tymczasowej od 2012 roku. Do tej pory zrealizowaliśmy z sukcesem wiele projektów na terenie całej Polski. Stale się rozwijamy, czego dowodzą kolejne biura terenowe i kolejni zadowoleni klienci i pracownicy.

Współpracujemy z kilkudziesięcioma pracodawcami i stale poszerzamy ich grono. Na naszej stronie możesz znaleźć oferty pracy z 19 branż. Dla naszych klientów zatrudniamy około 4000 pracowników m.in. w obszarze produkcyjnym, sprzedaży, administracji, call center, obsłudze klienta, kontroli jakości, finansów, marketingu, pracy fizycznej (np. pracownicy budowlani, magazynowi, monterzy, kasjerzy). W ofercie posiadamy zarówno pracę stacjonarną (u klienta) jak i pracę zdalną.
Dzięki temu, że posiadamy oddziały w całej Polsce możesz pracować w wybranym przez Ciebie mieście.
Dokładamy wszelkich starań aby dbać o jak najlepsze doświadczenia kandydatów, oferujemy wsparcie na każdym etapie rekrutacji i zatrudnienia. Dla zatrudnionych oferujemy benefity pozapłacowe.

Nasza kadra wywodzi się z firm korzystających z pracy tymczasowej jak i funkcjonujących w tej branży, co gwarantuje widzenie problematyki agencji pracy we wszystkich jej aspektach. Łączy praktykę, wiedzę i pozycję rynkową dostawcy usług z doświadczeniem i świeżym spojrzeniem dotychczasowego odbiorcy usług – użytkownika. Realizując usługi pracy szczególną uwagę poświęcamy organizowaniu pracy tymczasowej, szukaniu nowych i nowoczesnych metod wspomagających ten model pracy, optymalnych dla naszych Klientów i Pracowników. W naszych działaniach koncentrujemy się na doradztwie, konsultacjach i audytach zmierzających do optymalizowania systemów zatrudnienia i wynagradzania pracowników u naszych Klientów. Staramy się na każdym kroku promować idee outsourcingu usług pracy i szkolić w tym zakresie zarówno Pracowników jak i Klientów.

NAZWA FIRMY OUTWORKING SA
Branża administracja, produkcja, marketing, hr, sprzedaż, call center, obsługa klienta, kontrola jakości, finanse, praca fizyczna (np. pracownicy budowlani, magazynowi, monterzy, kasjerzy).  W ofercie posiadamy zarówno pracę stacjonarną (u klienta) jak i pracę zdalną.
Adres (siedziba/oddziały) ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań
E-mail julia.suszczynska@outworking.pl; urszula.wroblewska@outworking.pl
Telefon 61 861 45 00
Adres strony www

www.outworking.pl

FB: www.facebook.com/outworking/

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Pracownik biurowy ARiMR Szczecin

Konsultant telefoniczny – infolinia przychodząca

Termin składania aplikacji w zależności od oferty
Sposób składania aplikacji w zależności od oferty

Platforma sp. z o.o.

PlatformaFinansowa to przyjazne i wygodne finansowanie dla klientów oraz firm z terenu całej Polski w procesie on-line. Współpracujemy ze sklepami internetowymi i stacjonarnymi. Integracja z ponad 15 systemami ecommerce (m.in. Ceneo, Comarch, RedCart, ShopGold, IdoSell, WooCommerce).

NAZWA FIRMY Platforma sp. z o.o.
Branża Usługi finansowe
Adres (siedziba/oddziały) ul. Cyfrowa 2, 71-441 Szczecin
E-mail wspolpraca@platformafinansowa.pl
Telefon 695 009 007
Adres strony www www.platformafinansowa.pl
Prezentacja działania Platformafiansowa

Prezentacja działania Platformafiansowa

FB: www.facebook.com/platformafinansowa

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów zakres pracy to działanie w aplikacjach online – obsługa płatności online ratalnych i leasingowych w firmach i sklepach internetowych w kraju, kontakt z klientami i partnerami, marketing usług – opracowanie i wdrożenie działania
Sposób składania aplikacji CV wysłać na adres e-mail: biuro@platformafinansowa.pl

Prudential International Assurance PlLC S.A. Oddział w Polsce

Marka Prudential znana jest od XIX w. – swoją działalność rozpoczęła w Londynie. W XX w. obecna była już niemal na każdym kontynencie. Za cel postawiła sobie zabezpieczenie finansowe klientów, zarówno najmłodszych, jak i tych, którzy myślą o emeryturze.

Prudential jest obecny w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz 12 krajach Azji. Zatrudnia niemal 30 tysięcy pracowników i dzięki ich zaangażowaniu i ludzkiemu podejściu zajmuje czołowe miejsce wśród firm ubezpieczeniowych na świecie.

NAZWA FIRMY Prudential International Assurance PlLC S.A. Oddział w Polsce
Branża Ubezpieczenia, finanse
Adres (siedziba/oddziały) Plac Hołdu Pruskiego 9, 70 – 550 Szczecin
E-mail anna.jurzysta@pru-konsultant.pl, szczecin@prudential.pl
Telefon

tel.: +48 459 595 043

kom.: 691 118 339

Adres strony www

www.prudential.pl

FB: www.facebook.com/CzasNaPrzyszlosc

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów
Termin składania aplikacji
Sposób składania aplikacji

Salling Group SSC

Co robimy globalnie?

Historia Salling Group sięga ponad 100 lat. To, co zaczęło się jako mały sklep z draperią w 1906 roku, dziś jest międzynarodową grupą handlową, zatrudniającą ponad 53 000 pracowników. Prowadzimy sklepy, sprzedaż internetową, kawiarnie, restauracje i wiele innych projektów dobrze znanych marek, w trzech europejskich krajach: Danii, Niemczech i w Polsce.

Co robimy w Szczecinie?

Jesteśmy oddziałem największej duńskiej firmy z branży handlu detalicznego. Działamy jako centrum usług biznesowych, w którym obsługujemy procesy zachodzące w naszych europejskich spółkach. Głównie zajmujemy się finansami, IT i zarządzaniem danymi dla takich marek, jak: Bilka, Fotex, Salling czy dobrze znanej w Polsce — sieci dyskontowej Netto.

NAZWA FIRMY Salling Group SSC
Branża SSC/BPO, Centrum biznesowe, Shared Service Center
Adres (siedziba/oddziały) 1 Maja 38-39, 71-627 Szczecin
E-mail natalia.borowska1@sallinggroup.com
Telefon +48 91 419 37 99
Adres strony www

www.ssc.sallinggroup.com/

Inst: www.instagram.com/wearesallinggroup/?hl=da

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom Junior Accountant with English >>>
Termin składania aplikacji w zależności od oferty
Sposób składania aplikacji przez stronę internetową >>>

Santander Universiades

Grupa Santander została uznana za firmę najsilniej inwestującą w edukację na świecie (Raport Varkey / UNESCO / Fortune 500). Od ponad 20 lat współpracujemy z uniwersytetami na całym świecie. Wierzymy, że podstawą zrównoważonego społeczeństwa jest edukacja i silna gospodarka.

NAZWA FIRMY Santander Universiades
Branża Bankowość i finanse
Adres (siedziba/oddziały) ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
E-mail marek.kozlowski@santander.pl
Telefon 887 843 430
Adres strony www

www.becas-santander.com/pl

www.santander.pl/santander-universidades

FB: https://www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska/

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Akademia Santander Universidades

Emerging Leaders – LSE

Szkolenie Językowe

Becas Santander Skills | Professional Development – ESADE

Studenciaki – Uniwersytet Szczeciński

Aktualne Oferty Pracy

Termin składania aplikacji W zależności od oferty
Sposób składania aplikacji W zależności od oferty

Sieć EURES, Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie

EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych podmiotów z państw UE, EOG i Szwajcarii, działająca pod egidą KE na rzecz europejskiej mobilności pracowniczej.

NAZWA FIRMY Sieć EURES, Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie
Branża Publiczne służby zatrudnienia
Adres (siedziba/oddziały) ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin, Polska
E-mail joanna.wojcik@ohp.pl
Telefon +48 91 812 79 81 wewn./ext. 126
Adres strony www

www.eures.praca.gov.pl

FB: www.facebook.com/EURESjobs

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Sieć Europejskich Ofert Pracy >>>

Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę >>>

Praca sezonowa w EOG >>>

Termin składania aplikacji w zależności od oferty
Sposób składania aplikacji w zależności od oferty

TIDIO

We are a startup from Szczecin, continuously growing since 2014. Since launching we’ve had a few breakthroughs worth mentioning: in 2017 we won InCredibles, an acceleration program created by Kulczyk Investments, dedicated to the most promising Polish startups. Since 2018, we’ve been supported by bValue, one of the biggest Polish venture capital firms. In 2019 we became the 4th most popular live chat solution in the world and Inovo Venture Partners supported us with an investment of 4 million złotych.

Tidio provides a live chat solution supported by chatbots, allowing small business owners to communicate with their customers in real time. Upon installation of our chat widget, this dramatically increases the number of potential contacts on their website or messenger – within just a few hours. Our product was featured in Forbes magazine as one of the ten must-have applications when setting up an online store.

Thanks to Tidio, micro-entrepreneurs are able to quickly and easily increase the quality and speed of their customer service, and, consequently, boost their sales. Tidio has been tested by over 1 million users from 194 countries, with a large majority in the United States. We’ve received positive feedback from over 1500 users. We’re currently the 4th most popular solution of our kind in the world, and we’re quite proud of that!

We believe that our company’s biggest asset is the knowledge and innovative thinking within its specialized teams. We focus on continuously improving our solutions, giving our employees the possibility to offer their own ideas every step of the way. To us, failures are simply tests and experiments; an occasion for us to draw conclusions and to learn.

We don’t need stiff structures and stuffy rules to exhibit productivity. Instead of creating and pursuing a regimen, we invest in energy, growing our expertise non-stop, being open to sharing our knowledge in teams, and continually searching for new inspiration.

NAZWA FIRMY TIDIO
Branża IT, nowe technologie
Adres (siedziba/oddziały) al. Wojska Polskiego 81, 70-481 Szczecin
E-mail m.godunska@tidio.net
Adres strony www

www.backstage.tidio.com

FB: www.facebook.com/tidiobackstage

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Customer Support Specialist

Junior Marketing Researcher

Termin składania aplikacji w zależności od oferty
Sposób składania aplikacji poprzez stronę internetową >>>

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński to dynamicznie rozwijająca się, największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim. Obecnie na jej siedmiu wydziałach studiuje ponad 12 000 studentów.

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu znajduje się 78 kierunków studiów, a dzięki 140 kołom naukowym studenci mają możliwość rozwoju pasji i umiejętności przydatnych na rynku pracy.

NAZWA FIRMY Uniwersytet Szczeciński
Branża Szkolnictwo wyższe
Adres (siedziba/oddziały) al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
E-mail alicja.remiszewska@usz.edu.pl, rektorat@usz.edu.pl
Telefon 91 444 10 00
Adres strony www

www.usz.edu.pl

FB: www.facebook.com/UniwersytetSzczecinski

Uniwersytet Szczeciński – Informator studiów I stopnia i jednolitych magisterskich Ulotka 
Uniwersytet Szczeciński – Informator studiów II stopnia Ulotka
Uniwersytet Szczeciński – Ulotka studiów I stopnia i jednolitych magisterskich Ulotka
Uniwersytet Szczeciński – Ulotka studiów II stopnia Ulotka

Xopero Software S.A.

Jesteśmy jednym z największych producentów rozwiązań do backupu danych w Europie, pochodzącym z Polski. Współpracujemy z takimi markami jak ESET, T-Mobile, Orange. Nasze produkty sprzedajemy już w 40 krajach na całym świecie!

Xopero powstało w 2009 roku i początkowo skupiliśmy się głównie na rozwiązaniach chmurowych dla małych i średnich firm. Ale już wtedy naszym celem było stworzenie gamy produktów rozwiązujących szereg biznesowych problemów i działających na bardzo różnych infrastrukturach.

W 2015 rozpoczęliśmy współpracę z firmą QNAP Inc. – jednym z czołowych graczy na rynku NASów. Efektem tej współpracy jest backup appliance.

W 2017 Xopero w pełni wkroczyło na rynek międzynarodowy, wszystko za sprawą współpracy z ESET – jednym z największych producentów antywirusów na świecie. Tym samym nasz produkt stał się jedynym rozwiązaniem do backupu polecanym w ramach ESET Technology Alliance.

NAZWA FIRMY Xopero Software S.A.
Branża IT, Backup, Oprogramowanie, Software Development, Informatyka, Programowanie, Programista, Kopie zapasowe, Cybersecurity, Security IT, Cyberbezpieczeństwo, Bezpieczeństwo IT
Adres (siedziba/oddziały) ul. Herberta 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
E-mail office@xopero.com
Telefon +48 95 740 20 40
Adres strony www

www.xopero.com/pl/

FB: www.facebook.com/XoperoSoftware

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Sales Manager >>>

Content Manager >>>

Presales Engineer >>>

Termin składania aplikacji w zależności od oferty
Sposób składania aplikacji www.lp.xopero.com/kariera/oferty-pracy 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Z usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce korzysta 24,5 mln klientów. Począwszy od 2010 r. w strategii działalności ZUS zawarte zostały cele nastawione na zwiększanie poziomu satysfakcji klientów poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań prowadzących do poprawy sprawności, jakości i efektywności świadczonych usług. Zakład wprowadza elektronizację swojej działalności, np. poprzez zakładanie kont PUE dla klientów. Na PUE można sprawdzić stan konta płatnika i ubezpieczonego, informacje o wysokości kapitału początkowego, jak również wyliczyć hipotetyczną emeryturę i zarezerwować wizytę w ZUS.

Poza podstawowymi zadaniami Zakład prowadzi również działalność edukacyjną w przedszkolach, szkołach oraz na uczelniach, a także przyjmuje uczniów i studentów na praktyki i staże. Wizerunek ZUS, dzięki podejmowanym działaniom, ulega poprawie a poziom satysfakcji klientów z obsługi wzrasta. Informacje o działalności, w tym także możliwości aplikowania do ZUS znajdują się na stronie www.zus.pl . Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.

NAZWA FIRMY Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Branża Administracja
Adres (siedziba/oddziały) ul. J. Matejki 22, 70-530 Szczecin
E-mail izabella.pawlowska@zus.pl
Telefon 722 030 913
Adres strony www

www.zup.pl

YT: Elektroniczny ZUS

Termin składania aplikacji dostępne na stronie
Sposób składania aplikacji dostępne na stronie

7 HR Group Sp. z o. o.

7HR tworzą ludzie pełni pasji i zaangażowania!

Jesteśmy nowoczesną i rzetelną agencją pracy na Pomorzu Zachodnim, która stawia na profesjonalizm i eksperckie podejście. Specjalizujemy się w rekrutacji i w zatrudnianiu pracowników z Europy Wschodniej i Azji oraz legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.
Posiadamy licencję agencji zatrudnienia 18727, która upoważnia nas do prowadzenia projektów rekrutacyjnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Na co dzień skutecznie pomagamy pracodawcom w znalezieniu wydajnych pracowników, a pracownikom pomagamy w znalezieniu satysfakcjonującej pracy, dzięki której mogą realizować swoje pasje i plany życiowe. Stawiamy na ciągły rozwój zgodnie z zasadą #AlwaysBeBetter

NAZWA FIRMY 7 HR Group Sp. z o. o.
Branża Agencja rekrutacji,
Pośrednictwo pracy,
Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców,
Doradztwo i szkolenia,
Zakwaterowanie.
Adres (siedziba/oddziały) ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin
E-mail biuro@7hr.pl
Telefon +48 91 30 70 100
Adres strony www

WWW.7HR.PL

FB: www.facebook.com/7HRagencjapracy/

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów
Termin składania aplikacji  
Sposób składania aplikacji  

Szanowni Państwo,

wraz ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim wracamy do Państwa z nową energią i nowymi pomysłami 🙂

Już teraz serdecznie zapraszamy Państwa na pierwszą Wirtualną Giełdę Pracę, która odbędzie się w dniach 20-21.10.2020 r. Będzie to okazja do zaprezentowania Państwa ofert pracy, praktyk, staży dla studentów i absolwentów przede wszystkim Uniwersytetu Szczecińskiego, ale także innych uczelni z całej Polski.

Nowa rzeczywistość skłoniła nas do zmiany formuły wydarzenia. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić organizację wydarzenia na najwyższym poziomie, wykorzystamy nasze doświadczenie z organizacji poprzednich 10 edycji stacjonarnej Giełdy Pracy 🙂

Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w ramach projektu w INT 109: „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia należy dokonać online poprzez wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego do 21 września 2020 r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 91 444 37 03, abk@usz.edu.pl

Zespół Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanymi w związku sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, organizatorzy Giełdy Pracy zaplanowanej na 24 i 25 marca 2020 r. podjęli decyzję o przełożeniu terminu realizacji wydarzenia.

Nowy termin przekażemy Państwu jak tylko będzie to możliwe. Wstępnie planujemy, że nasza Giełda Pracy odbędzie się na przełomie maja/czerwca 2020 r.

Życząc zdrowia, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Akademickie Biuro Karier US

Partnerzy wydarzenia

AmRest - KFC

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz innych krajach Azji.

NAZWA FIRMY AmRest – KFC
Branża Gastronomia
Adres (siedziba/oddziały) plac Grunwaldzki 25, 50-365 Wrocław
E-mail marta.bromirska@amrest.eu
Telefon
Adres strony www www.amrest.eu/pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom Pracownik Restauracji / Młodszy Kierownik Zmiany
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów
Termin składania aplikacji 10.04.2020
Sposób składania aplikacji e-mail

Concentrix CVG International

Concentrix to amerykańska korporacja zarządzająca relacjami z klientami, posiadająca swoje oddziały na sześciu kontynentach. Naszą wizją jest stać się największą na świecie firmą outsourcingową, bogatą w różnorodność i talent.

 

NAZWA FIRMY Concentrix CVG International
Branża BPO
Adres (siedziba/oddziały) al. Wojska Polskiego 62, Szczecin
E-mail rekrutacja@concentrix.com
Telefon
Adres strony www www.concentrix.com 
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Customer Support Advisor with English >>>

Customer Support Advisor with German >>>

Customer Support Advisor with Italian >>>

Konsultant Wsparcia Technicznego z j.niemieckim >>>

Technical Support Associate with German >>>

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje znajomość języków obcych
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów
Termin składania aplikacji
Sposób składania aplikacji mailowo: rekrutacja@concentrix.com

DGS Poland Sp. z.o.o.

DGS jest częścią międzynarodowej grupy Demant z siedzibą w Danii, która zajmuje się wytwarzaniem aparatów słuchowych, implantów kostnych i urządzeń wspomagających medycynę słuchu.

Poprzez wspólną pracę realizujemy misję i wizję organizacji. Razem pomagamy ludziom na całym świecie, zmieniając ich życie na lepsze.

 

NAZWA FIRMY DGS Poland Sp. z.o.o.
Branża Medyczna, nowoczesne technologie
Adres (siedziba/oddziały)

Lubieszyńska 59, Mierzyn

Maleczewskiego 26, Szczecin

E-mail rekrutacja@dgs.com
Telefon +48 515-099-957
Adres strony www www.dgs.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

– Finanse

– IT

– Dział Techniczny

– Jakość i Rejestracja Wyrobów Medycznych

– Rozwój oprogramowania

– HR

– Administracja

– Dział Produkcji Płytek SMD

– Produkcja Aparatów Słuchowych

– Diagnostyka

– Obsługa Klienta Biznesowego

– Planowanie i Zakupy

– Centrum Dystrybucji

– Dział Inżynierii i Technologii Niestandardowej

– Zarządzanie Projektami Strategicznymi

– R&D Hardware

– Dział Wdrażania Nowych Produktów

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje

Język angielski: komunikatywny

Motywacja oraz zaangażowanie

Dyspozycyjność

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów w/w
Termin składania aplikacji od 16.03 do wyczerpania wakatów
Sposób składania aplikacji Strona internetowa: www.dgs.pl/oferty-pracy

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.

Praca u nas to: możliwości indywidualnego rozwoju, stabilność, dobre zarobki oraz szeroki pakiet socjalny.

www.grupaazoty.com 

www.linkedin.com/company/grupa-azoty-police/

www.facebook.com/zchpolice/

 

NAZWA FIRMY GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
Branża chemiczna
Adres (siedziba/oddziały)

ul. Kuźnicka 1,

72-010 Police

E-mail hr.police@grupaazoty.com
Telefon 519 501 330, 887 744 563
Adres strony www www.grupaazoty.com
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom Praktyki oraz staże na stanowiska specjalistyczne
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje

studenci/absolwenci kierunków:

– psychologia,

– socjologia,

– informatyka,

– ekonomia,

– pedagogika,

– prawo,

– administracja,

– finanse i rachunkowość

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów

Praktyki na stanowiskach specjalistycznych, w obszarze:

– Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

– Public Relations,

– Teleinformatyki,

– Controllingu,

– Finansów,

– Administracji

Termin składania aplikacji bezterminowo, na bieżąco
Sposób składania aplikacji

mailowo: danuta.wilemska@grupaazoty.com

lub osobiscie do siedzimy Spółki w Policach

HM Serwis Group Sp. z o.o.

HM Serwis Group jest agencją zatrudnienia, działającą na europejskim rynku. Świadczy usługi związane z pracą tymczasową, doradztwem personalnym oraz legalizacją pracy cudzoziemców.

 

NAZWA FIRMY HM Serwis Group Sp. z o.o.
Branża HR
Adres (siedziba/oddziały)

ul. Bogusława X 1/13

Szczecin 70-440

E-mail biuro.szczecin@hmserwis.pl
Telefon 91 433 14 33
Adres strony www www.hmserwis.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Stanowiska w działach:

Sprzedaży, rekrutacji oraz kadr i płac

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje Kierunki pokrewne do powyższych działów/ komunikatywność, umiejętność budowania relacji z innymi, orientacja na działanie, umiejętność negocjacji.
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów Dział rekrutacji
Termin składania aplikacji 30.04.2020
Sposób składania aplikacji praca.szczecin@hmserwis.pl

MACROBOND

Macrobond to szybko rozwijająca się firma posiadająca swoją aplikacje do przetwarzania, analizy i prognozowania danych ekonomicznych. Użytkownik w bardzo łatwy i szybki sposób może dokonać porównania informacji w jednym miejscu.

 

NAZWA FIRMY MACROBOND
Branża IT/ ekonomia
Adres (siedziba/oddziały) Piastów 30, Szczecin; Malczewskiego 26, Szczecin
E-mail magdalena.stanko@macrobond.com
Telefon 91 486 31 00
Adres strony www www.macrobond.com
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom Analityk Danych, IT Helpdesk
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje kierunkowe
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów analiza i wprowadzanie danych
Termin składania aplikacji kwiecień 2020
Sposób składania aplikacji www.macrobond.com/careers/

Netto Sp. z o.o.

Netto to duńska sieć handlowa, która łączy w sobie skandynawską prostotę działania i polskie zdroworozsądkowe podejście do pracy. Codziennie dbamy o naszych pracowników pielęgnując takie wartości jak uczciwość i szacunek.

 

NAZWA FIRMY Netto Sp. z o.o.
Branża Handel detaliczny
Adres (siedziba/oddziały) Motaniec 30, 73-108 Kobylanka
E-mail kinga.burda-rozuk@netto.pl
Telefon 91 469 98 89
Adres strony www www.netto.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Asystent ds. Zakupów,

Asystent ds. Zamówień i Zakupów Stałych,

Asystent Działu Wyposażenia

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje

wykształcenie w kierunku zarządzania i logistyki,

znajomość języka angielskiego,

znajomość MS Office

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów

Logistyka,

Dział Zakupów,

Dział Personalny

Termin składania aplikacji zgodnie z dostępnością ogłoszenia na stronie
Sposób składania aplikacji strona internetowa

Salling Group SSC

Jesteśmy oddziałem największej duńskiej firmy z branży handlu detalicznego. Działamy jako centrum usług biznesowych, w którym obsługujemy procesy zachodzące w naszych europejskich spółkach.

 

NAZWA FIRMY Salling Group SSC
Branża Shared Service Center
Adres (siedziba/oddziały) 1 Maja 38-39 , 71-627 Szczecin
E-mail hr_ssc@sallinggroup.com
Telefon +48 91 419 37 99
Adres strony www www.ssc.sallinggroup.com
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

– Młodszy księgowy,

– Młodszy specjalista ds. wprowadzania danych,

– IT Operator

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje j. angielski na poziomie B2, Excel
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów ND
Termin składania aplikacji W zależności od oferty
Sposób składania aplikacji www.ssc.sallinggroup.com

Radiometer Solutions Sp.z.o.o

Firma Radiometer projektuje, produkuje i wprowadza na rynek rozwiązania przeznaczone do analizy krwi, gazometrii, monitorowania przezskórnego, badań immunologicznych oraz powiązanych informatycznych systemów diagnostycznych.

 

NAZWA FIRMY Radiometer Solutions Sp.z.o.o
Branża medycza
Adres (siedziba/oddziały) Stalowa 6, 73-110 Stargard
E-mail rekrutacja@radiometerstargard.pl
Telefon
Adres strony www www.radiometer.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów
Termin składania aplikacji
Sposób składania aplikacji

Wystawcy XI Giełdy Pracy:

Agnieszka Selwesiuk - Coaching i Trening Językowy

Szkoła językowa, która kładzie nacisk na rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz praktyczne wykorzystanie języka. Naszą misją jest płynność językowa oraz pewność siebie Kursantów. Spersonalizowane kursy oraz coaching językowy.

 

NAZWA FIRMY Agnieszka Selwesiuk – Coaching i Trening Językowy
Branża Edukacja
Adres (siedziba/oddziały) plac Orła Białego 1, Szczecin
E-mail agnieszka.selwesiuk@gmail.com
Telefon 512 394 506
Adres strony www www.treningjezykowy.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom Profesjonalne kursy językowe dla osób szukających pracy z językiem angielskim lub norweskim.
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów
Termin składania aplikacji
Sposób składania aplikacji

AIESEC POLSKA

AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. W Polsce, od ponad 45 lat rozwijamy w młodych ludziach cechy liderskie.

 

NAZWA FIRMY AIESEC POLSKA
Branża wolontariat
Adres (siedziba/oddziały)

Branża ul. Mickiewicza 64, pok. 0316

71-101 Szczecin

E-mail julian.masewicz@aiesec.net
Telefon 510 058 636, 664 046 070
Adres strony www www.aiesec.pl/szczecin
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom Członek zespołu
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje Nie wymagane/umiejętności komunikacyjne
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów

promocja wymian międzynarodowych,

współpraca z przyjezdnymi wolontariuszami z zagranicy

Termin składania aplikacji 01.04.20-31.02.21
Sposób składania aplikacji Aplikacja przez stronę: www.aiesec.pl/rekrutacja/

Betonwerk GmbH Milmersdorf

Hersteller von Betonfertigteilen für den Hochbau, hauptsächliche Decken, Treppen und Balkone.

 

NAZWA FIRMY/

FIRMENNAME

Betonwerk GmbH Milmersdorf

Branża/

Branche

Betonfertigteile

Adres (siedziba/oddziały)/

Anschrift (Sitz/Zweigniederlassungen)

Götschendorf 14, 17268 Milmersdorf
E-mail info@betonwerk-mil.de
Telefon +49 398 86 40
www www.betonwerk-mil.de

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom/

Stellenangebote für Studenten/Absolventen

Bauzeichner / Bauingenieur

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje/

Benötigte Ausbildung / Schlüsselkompetenzen

Studium Bauingenieur

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów/

Typische Praxisgebiete (Abteilungen) für Studierende

Technisches Büro, Planung von Betonfertigteile

Termin składania aplikacji/

Frist für die Einreichung von Bewerbungen

keine Fist

Sposób składania aplikacji/

Verfahren zur Einreichung von Bewerbungen

per E-Mail

BP Polska Services sp. z o.o

BP jest jedną z największych na świecie firm, znaną dzięki ogromnej sieci stacji paliw działających w wielu krajach. BP w Polsce zatrudnia około 4500. Stwarzamy warunki rozwoju zawodowego dla studentów jak i absolwentów uczelni.

 

NAZWA FIRMY BP Polska Services sp. z o.o
Branża energetyczna
Adres (siedziba/oddziały) Kraków 31-358
E-mail anita.strozyk@bp.com
Telefon 784 095 042
Adres strony www www.dolaczdozespolubp.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom sprzedawca na stacji paliw
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje brak
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów
Termin składania aplikacji 01.04.2020
Sposób składania aplikacji strona kariery

CENTRUM SZKOLENIOWE MONIKA GIELAR

Specjalizujemy się przede wszystkim w realizacji kursów zawodowych z zakresu budownictwa, opieki nad osobami zależnymi, kosmetyki, kroju i szycia, administracji oraz kursów komputerowych.

 

NAZWA FIRMY CENTRUM SZKOLENIOWE MONIKA GIELAR
Branża EDUKACJA
Adres (siedziba/oddziały) Ul. Jagiellońska 82/1, 70-362 Szczecin
E-mail kamila.dziewiatka@gielar.pl
Telefon 884-377-311, 884-858-285
Adres strony www www.gielar.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom instruktor zawodu
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów
Termin składania aplikacji
Sposób składania aplikacji

Ferrosan Medical Devices Sp. z o.o.

Ferrosan Medical Devices Sp. z o.o. to firma produkcyjna działająca w branży medycznej, należąca do duńskiej grupy Ferrosan MD Holding A/S. Firma rozwija i wytwarza innowacyjne urządzenia medyczne.

NAZWA FIRMY Ferrosan Medical Devices Sp. z o.o.
Branża Produkcja medyczna
Adres (siedziba/oddziały) Ul. Koksowa 3, Szczecin
E-mail msl@ferrosanmd.com
Telefon 91 428 34 00
Adres strony www www.ferrosanmd.com
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom Praktyki/staże
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje Logistyka, ekonomia, finanse
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów

– dział logistyki,

– dział finansów,

– dział personalny,

– dział dokumentacji,

– dział administracji

Termin składania aplikacji Bez terminu
Sposób składania aplikacji

CV na adres email:

rekrutacja@ferrosanmd.com

Fundacja Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja to lider w aktywizacji zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami, wspierając je w procesie wejścia na rynek pracy poprzez działania doradczo-szkoleniowe. Do pracodawców kieruje kompleksową ofertę usług HR.

 

NAZWA FIRMY Fundacja Aktywizacja
Branża Doradztwo/Szkolenia/Rekrutacja
Adres (siedziba/oddziały)

Fundacja Aktywizacja

Filia w Szczecinie

E-mail joanna.rekawiecka@aktywizacja.org.pl
Telefon 511 724 622
Adres strony www www.aktywizacja.org.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

pracownik obsługi klienta,

doręczyciel pieszy,

kurier,

pracownik zaplecza

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje

– oferty pracy Fundacji kierowane są do Osób z Niepełnosprawnościami,

– wykształcenie min. średnie,

– znajomość pakietu MS Office,

– znajomość obsługi komputera,

– prawo jazdy kategorii B (dla wybranych ofert).

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów n/d
Termin składania aplikacji 20.12.2020
Sposób składania aplikacji

Osoby zainteresowane ofertami prosimy o przesyłanie CV na adres:

joanna.rekawiecka@aktywizacja.org.pl

GEFEG mbH

GEFEG provides professional products for the management of interfaces and metadata. Our solutions offer users significant advantages for the development and maintenance of interfaces.

GEFEG is a long-standing, global and industry-independent provider of products and solutions for eBusiness Interface Management.

NAZWA FIRMY/

FIRMENNAME

GEFEG mbH

Branża/

Branche

IT

Adres (siedziba/oddziały)/

Anschrift (Sitz/Zweigniederlassungen)

GEFEG mbh, NL Willmine, Willmine 22, 17268 Gerswalde
E-mail wenke.mueller@gefeg.com
Telefon 03097991443
www www.gefeg.com

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom/

Stellenangebote für Studenten/Absolventen

Softwaredeveloper, Consultant, Sales, Support

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje/

Benötigte Ausbildung / Schlüsselkompetenzen

je nach Stelle

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów/

Typische Praxisgebiete (Abteilungen) für Studierende

Consultin/ Support, Software-Development, Sales

Termin składania aplikacji/

Frist für die Einreichung von Bewerbungen

15.04.2020

Sposób składania aplikacji/

Verfahren zur Einreichung von Bewerbungen

elektronisch an: wenke.mueller@gefeg.com

„Główka pracuje – Cleveres Köpfchen”

Bezpłatny program edukacyjny niemieckiego urzędu pracy. Pomagamy Polakom zdobyć dobry zawód w Niemczech. Podczas nauki otrzymujesz wynagrodzenie – ok. 800 €/m-c i zdobywasz doświadczenie. A po 3 latach jesteś cenionym specjalistą.

 

NAZWA FIRMY „Główka pracuje – Cleveres Köpfchen”
Branża nauka w Niemczech
Adres (siedziba/oddziały)

Jana Kazimierza 18a/U1,

71-620 Szczecin

E-mail kamila@expr.pl
Telefon 91 829 76 94
Adres strony www www.glowka-pracuje.eu
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Oferty nauki zawodu w Niemczech (K/M):

– Specjalista ds. logistyki,

– Asystent notariusza,

– Doradca klienta w banku,

– Technolog żywności,

– Technolog papieru,

– Asystent medyczny,

– Pielęgniarz i inne

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje

– znajomość j. niemieckiego na poziomie min. B1

– wiek: od 18-40 lat

– matura i/lub dobre oceny ze szkoły średniej

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów

– Administracja,

– Logistyka,

– Budownictwo,

– Handel,

– Hotelarstwo,

– Gastronomia,

– Medycyna,

– Technika

Termin składania aplikacji Nabór uzupełniający na 2020 – do 30 kwietnia
Sposób składania aplikacji kamila@expr.pl

JBV JOHN BROWN VOEST Schwedt GmbH

Die Firmengruppe vereint nahezu alle Fachgewerke des industriellen Anlagenbaus und ist durch ein Zusammenwirken aller Unternehmensbereiche ein kompetenter Partner für Planung und Montage schlüsselfertiger Komplettprojekte und auch für betriebsnahe Einzelprojekte.

 

NAZWA FIRMY/

FIRMENNAME

JBV JOHN BROWN VOEST Schwedt GmbH

Branża/

Branche

Ingenieurdienstleistung

Adres (siedziba/oddziały)/

Anschrift (Sitz/Zweigniederlassungen)

Passower Chaussee 111, Str. I; 16303 Schwedt/Oder
E-mail info@jbv-schwedt.de
Telefon +493332450200
www www.jbv.de

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom/

Stellenangebote für Studenten/Absolventen

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje/

Benötigte Ausbildung / Schlüsselkompetenzen

Hoch- u. Tiefbau, Rohrleitungs- u. Apparatebau, Verfahrenstechnik, Vermessung

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów/

Typische Praxisgebiete (Abteilungen) für Studierende

Termin składania aplikacji/

Frist für die Einreichung von Bewerbungen

Sposób składania aplikacji/

Verfahren zur Einreichung von Bewerbungen

Hochschule Stralsund

.

Die Hochschule Stralsund ist eine innovative Campus-Hochschule mit technisch-wirtschaftlichen Profil im Nordosten der Bundesrepublik Deutschland. Sie bietet zukunftsorientierte Studiengänge und ein hervorragendes Betreuungsverhältnis..

 

NAZWA FIRMY/

FIRMENNAME

Hochschule Stralsund

Branża/

Branche

Hochschule

Adres (siedziba/oddziały)/

Anschrift (Sitz/Zweigniederlassungen)

Hochschule Stralsund, Zur Schwedenschanze 15, D-18435 Stralsund
E-mail studienberatung@hochschule-stralsund.de
Telefon +493831456532
www www.hochschule-stralsund.de

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom/

Stellenangebote für Studenten/Absolventen

Bachelor- und Master-Studiengänge

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje/

Benötigte Ausbildung / Schlüsselkompetenzen

Für Bachelor-Programme: Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife, Meisterabschluss oder Zugangsprüfung

Für Master-Programme: Bachelor-Abschluss in einem verwandten Studiengang, ggf. Praktikum

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów/

Typische Praxisgebiete (Abteilungen) für Studierende

Fakultäten Elektrotechnik und Informatik, Maschinenbau und Wirtschaft

Termin składania aplikacji/

Frist für die Einreichung von Bewerbungen

Bei ausländischen Zeugnissen:

– 30.06. für Zeugnisse aus Nicht-EU Ländern,

– 15.07. für Zeugnisse aus EU Ländern bei NC Studiengängen,

– 31.08. für Zeugnisse aus EU Ländern bei NC-freien Studiengängen

Sposób składania aplikacji/

Verfahren zur Einreichung von Bewerbungen

Bewerber mit Zeugnissen, die außerhalb der EU erworben wurden, bewerben sich bei uni.assist.

Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.

Firma Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.  w Polsce działa od 1997 roku. Koncentruje się głównie na rozwiązaniach elektrycznych, w tym przede wszystkim na produkcji szaf sterowniczych i wiązek kablowych do pojazdów szynowych.

 

NAZWA FIRMY Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.
Branża Produkcyjna
Adres (siedziba/oddziały) Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek
E-mail rekrutacja_ktp@pkcgroup.com
Telefon 94 375 53 00
Adres strony www www.pkcgroup.com
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom Inżynier Procesu, Planista Produkcji, Kupiec
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje wyższe kierunkowe
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów Inżynieria, Logistyka
Termin składania aplikacji rekrutacja ciągła
Sposób składania aplikacji e-mail: rekrutacja_ktp@pkcgroup.com

KDRC sp. z o.o.

Grupa Doradcza KDRC posiada gruntowną wiedzę i ponad 25 lat doświadczenia na rynku usług finansowo-księgowych. Naszym głównym celem jest wszechstronne wsparcie przedsiębiorców w dziedzinie księgowości, prawa i podatków.

 

NAZWA FIRMY KDRC sp. z o.o.
Branża

KSIĘGOWOŚĆ

DORADZTWO PODATKOWE

AUDYT

Adres (siedziba/oddziały) ul. Wyspiańskiego 17/2, 70-497 Szczecin
E-mail rekrutacja@kdrc.pl
Telefon 91 424-35-40
Adres strony www www.kdrc.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

STAŻYSTA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

ASYSTENT KSIĘGOWOŚCI

STAŻYSTA W DZIALE DORADZTWA PRAWNO-PODATKOWEGO

ASYSTENT DORADCY PODATKOWEGO

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje wykształcenie średnie, wyższe, w trakcie studiów
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów

KSIEGOWOŚĆ

DORADZTWO PRAWNO-PODATKOWE

Termin składania aplikacji 20.04.2020
Sposób składania aplikacji rekrutacja@kdrc.pl

KION Polska

KION Polska to producent światowej klasy wózków widłowych firmy Linde.

Należymy do grupy KION, największego producenta wózków widłowych w Europie i drugiego co do wielkości producenta na świecie.

 

NAZWA FIRMY KION Polska
Branża Produkcja
Adres (siedziba/oddziały) Kołbaskowo
E-mail agnieszka.ryszkowska@kiongroup.com
Telefon
Adres strony www www.kiongroup.com
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

– inżynierowie produkcji,

– technicy produkcji,

– spawacze,

– technicy ds. utrzymania ruchu,

– pracownicy administracyjni,

– pracownicy magazynowi

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje

– inżynieryjne,

– techniczne

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów
Termin składania aplikacji
Sposób składania aplikacji

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Kształcimy i przygotowujemy do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

NAZWA FIRMY

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Branża administracja publiczna
Adres (siedziba/oddziały) ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
E-mail info@ksap.gov.pl
Telefon 22 608 01 00
Adres strony www www.ksap.gov.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom kształcenie stacjonarne, stypendium, ubezpieczenie społeczne
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje

O przyjęcie do KSAP mogą ubiegać się osoby, które:

• nie ukończyły 32 lat;

• legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym;

• znają język angielski, francuski lub niemiecki;

• spełniają wymagania umożliwiające przyszłe zatrudnienie w administracji publicznej tj:

– są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1345),

– korzystają z pełni praw publicznych,

– cieszą się nieposzlakowaną opinią,

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– ich stan zdrowia pozwala na kształcenie i zatrudnienie w administracji publicznej.

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów
Termin składania aplikacji 1.06-14.08.2020
Sposób składania aplikacji poczta/osobisty

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Policja – umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego

 

NAZWA FIRMY Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Branża bezpieczeństwo
Adres (siedziba/oddziały) ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin
E-mail policja@sc.policja.gov.pl
Telefon 91 82 12 000
Adres strony www www.zachodniopomorska.policja.gov.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom funkcjonariusz Policji
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje

– wykształcenie średnie;

– średnie – absolwenci klas policyjnych;

– preferowane wyższe magisterskie o kierunku:

– prawo,

– ekonomia,

– administracja,

– informatyka,

– bezpieczeństwo narodowe,

– bezpieczeństwo wewnętrzne

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów

– bezpieczeństwo wewnętrzne,

– bezpieczeństwo narodowe,

– administracja,

– zarządzanie

Termin składania aplikacji Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym
Sposób składania aplikacji Dokumenty można składać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie)

Leroy Merlin Polska Sp. z o. o.

Leroy Merlin jest jednym z liderów na rynku dystrybucji materiałów budowlanych oraz artykułów wyposażenia domów i ogrodów.

Poszukujemy pracowników w następujących zawodach: Doradca Klienta, Kasjer, Magazynier.

 

NAZWA FIRMY Leroy Merlin Polska Sp. z o. o.
Branża sprzedaż wielkopowierzchniowa, asortyment budowalno-dekoracyjny
Adres (siedziba/oddziały)

siedziba: Targowa 72, 03-734 Warszawa;

oddziały: Golisza 10H Szczecin, Struga 31 Szczecin, Ustowo 48

E-mail akropopek@leroymerlin.pl
Telefon 573 300 617
Adres strony www www.kariera.leroymerlin.pl 
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

– doradca klienta

– logistyk

– kasjer

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje

Jeżeli:

– lubisz pracę w handlu i jesteś otwarty na kontakt z klientem;- lubisz działać zespołowo;

– jesteś przedsiębiorczy i bierzesz odpowiedzialność za to co robisz;

– jesteś nastawiony na działanie, szukasz coraz lepszych rozwiązań;

– uśmiech to Twój klucz do budowania relacji

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów handel, logistyka, relacje z klientami
Termin składania aplikacji na bieżąco
Sposób składania aplikacji www.kariera.leroymerlin.pl

Mary Kay

Serdecznie zapraszamy do Nas na krótkie konsultacje wizażowo-makijażowe, tak aby nasz wizerunek był piękny naturalny i elegancki. Podpowiemy Wam też jak być niezależną finansowo, jak wzbogacać siebie i jak przygotować się do rozmowy biznesowej.

Monika Bielak

 

Doradca do spraw piękna i wizażu.
Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Pasjonatka makijaży i wizażu.
Mama 2 dzieci. Uwielbia kontakt z ludźmi, w swojej pracy kieruje dewizą się każda kobieta zasługuje na bycie piękną!

mele Energietechnik GmbH

Unser Unternehmen, mele, wurde 1990 gegründet und ist Partner in Sachen Planung, Installation, Sanierung, Wartung und Management auf dem Gebiet der technischen Gebäudeausrüstung. Ein weiteres Standbein ist die Planung, Realisierung und der Betrieb von Biogasanlagen.

 

NAZWA FIRMY/

FIRMENNAME

mele Energietechnik GmbH

Branża/

Branche

Technische Gebäudeausrüstung

Adres (siedziba/oddziały)/

Anschrift (Sitz/Zweigniederlassungen)

Eggesiner Str. 9c, D-17358 Torgelow
E-mail info@mele.de
Telefon 03976-4340
www www.mele.de

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom/

Stellenangebote für Studenten/Absolventen

Projektleiter Heizung,

Klima,

Sanitär

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje/

Benötigte Ausbildung / Schlüsselkompetenzen

Ingenieur / Bachelor / Meister Heizung, Klima, Sanitär – Gebäude- und Energietechnik

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów/

Typische Praxisgebiete (Abteilungen) für Studierende

Kalkulation, Bauleitung,

Termin składania aplikacji/

Frist für die Einreichung von Bewerbungen

30.06.2020

Sposób składania aplikacji/

Verfahren zur Einreichung von Bewerbungen

email

METRO Services PL

METRO Services PL to międzynarodowe centrum usług wspólnych działające w ramach grupy kapitałowej METRO – globalnego lidera handlu detalicznego, scalającego silne, niezależne i rozpoznawalne marki, tj. m.in. Real i Makro.

NAZWA FIRMY METRO Services PL
Branża SSC – Shared Services Center
Adres (siedziba/oddziały)

Siedziba główna:

ul. Ku Słońcu 67, Szczecin

Oddział:

Biurowiec Brama Portowa I

ul. Wyszyńskiego 1, Szczecin

E-mail rekrutacja@metro-services.pl
Telefon 91 48 666 07
Adres strony www www.metro-services.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom Junior Accountant
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje

znajomość j.angielskiego na poziomie min. B1,

znajomość programu MS Excel,

wykształcenie kierunkowe,

umiejętność analitycznego myślenia,

samodyscyplina i zdolność do pracy pod presją czasu

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów obszar należności – AR oraz księgi głównej – GA
Termin składania aplikacji nabór otwarty
Sposób składania aplikacji www.karierawmetro.pl

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

Morskie Centrum Nauki to instytucja kultury, której głównym zadaniem jest prowadzenie działalności kulturalnej oraz popularyzacja nauki poprzez rozbudzanie ciekawości i inspirowanie do samodzielnego odkrywania.

NAZWA FIRMY Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
Branża centrum nauki, instytucja kultury
Adres (siedziba/oddziały) ul. Wendy 10, Szczecin
E-mail biuro@centrumnauki.eu
Telefon 511 935 934
Adres strony www www.cetrumnauki.eu 
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

– sekretarz/sekretarka dyrekcji

– specjalista ds. zamówień publicznych i obsługi prawnej

– specjalista ds. osługi kancelaryjnej i archiwalnej

– kasjer/kasjerka sklepiku

– młodsza księgowa

– młodsza kadrowa

– animator/animatorka

– specjalista ds. planetarium

– specjalista ds. rozliczeń i rezerwacji

– koordynator ds. widowisk naukowych

– specjalista ds. relacji ze szkołami i nauczycielami

– specjalista ds. IT

– grafik komputerowy

– specjalista ds. pozyskiwania funduszy

– specjalista ds. badań i ewaluacji

– pracownicy laboratorium matematyczno-fizycznego oraz biologiczno-chemicznego

– pracownicy pracowni modelarsko-plastycznej

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje

– studia wyższe kierunkowe lub podobne,

– sumienność i odpowiedzialność

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów

– administracja,

– księgowość,

– kadry,

– IT,

– edukacja,

– zamówienia publiczne.

Termin składania aplikacji czerwiec 2021
Sposób składania aplikacji

poprzez adres e-mail: biuro@centrumnauki.eu

w odpowiedzi na ogłoszenia na bip.centrumnauki.eu

RINGANA Frischepartner Elisabeth Püschel

.

RINGANA – absolute Frische bei Kosmetik & Supplements

Elisabeth Püschel – selbstständiger RINGANA Frischepartner

E-Mail: elisabeth.pueschel@gmail.com

Internet: www.elisabeth-pueschel.ringana.com

 

NAZWA FIRMY/

FIRMENNAME

RINGANA Frischepartner Elisabeth Püschel

Branża/

Branche

Gesundheit & Wellness

Adres (siedziba/oddziały)/

Anschrift (Sitz/Zweigniederlassungen)

Zur Mühle 44, 16247 Ziethen
E-mail elisabeth.pueschel@gmail.com
Telefon 01791000675
www www.elisabeth-pueschel.ringana.com

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom/

Stellenangebote für Studenten/Absolventen

Selbstständiger Unternehmer als Frischerpartner bei der Firma RINGANA (Network Marketing)

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje/

Benötigte Ausbildung / Schlüsselkompetenzen

Naturverbundenheit,

Kommunikationsstärke,

Empathie,

Teamstärke,

eigenverantwortliches Arbeiten

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów/

Typische Praxisgebiete (Abteilungen) für Studierende

Kommunikation,

Management,

Gesundheit,

Nachhaltigkeit

Termin składania aplikacji/

Frist für die Einreichung von Bewerbungen

keine

Sposób składania aplikacji/

Verfahren zur Einreichung von Bewerbungen

nein

PKO Bank Polski SA

Największy Bank w Polsce, obsługujący osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje. W skład grupy kapitałowej wchodzą m.in. spółki z obszaru leasingu, faktoringu, ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych.

 

NAZWA FIRMY PKO Bank Polski SA
Branża bankowość, ubezpieczenia
Adres (siedziba/oddziały)

PKO Bank Polski SA w regionie szczecińskim główna siedziba:

PKO Bank Polski Regionalny Oddział Detaliczny al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin

E-mail ROD.Szczecin@pkobp.pl
Telefon 91 430 60 20
Adres strony www www.pkobp.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom płatne staże/doradca klienta indywidualnego
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje studenci i absolwenci studiów wyższych
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów oddziały Banku
Termin składania aplikacji zgodnie z informacją w ogłoszeniu
Sposób składania aplikacji w formie elekronicznej w zakładce Kariera na stronie pkobp.pl

People and Work

People&Work jest grupą firm funkcjonującą na rynku polskim jak i niemieckim od 2005 roku w branży HR z siedzibą w Gorzowie Wlkp

 

NAZWA FIRMY People and Work
Branża HR
Adres (siedziba/oddziały) ul. Jagiełły 3, 66-400 Gorzów Wlkp.
E-mail m.skomra@peopleandwork.eu
Telefon 570 130 740
Adres strony www www.pw.coi24.pl/pl/
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

– magazynier,

– komisjoner,

– pracownik produkcji,

– operator wózka widłowego,

– elektryk,mechatronik,

– spawacz,

– księgowa/kadrowa

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje odpowiednie do wyk. zawodu
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów księgowość, kadry
Termin składania aplikacji od zaraz
Sposób składania aplikacji mail

Santander Universidades

Program Santander Universidades rozpoczął działalność w grudniu 2011 roku i zrzesza szkoły wyższe z najważniejszych polskich ośrodków akademickich.

 

NAZWA FIRMY Santander Universidades
Branża Bankowość
Adres (siedziba/oddziały) ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
E-mail marek.kozlowski@santander.pl
Telefon 693-215-026
Adres strony www www.bank.santander.pl/santanderuniversidades-pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom doradca klienta
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje wyższe
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów bankowość detaliczna
Termin składania aplikacji 30-06-2020
Sposób składania aplikacji

www.bank.santander.pl/kariera

Bądź osobiście w oddziale

Solid Security

Solid Security to doświadczenie, wiedza oraz profesjonalizm działań na rynku ochrony osób i mienia.Na podstawie grupy wyspecjalizowanych spółek, świadczymy usługi ochrony na rzecz klientów biznesowych i indywidualnych.

 

NAZWA FIRMY Solid Security
Branża Ochrona osób i mienia
Adres (siedziba/oddziały) Biuro Regionalne, Szczecin ul. Łyskowskiego 18
E-mail dz.szczecin@solidsecurity.pl
Telefon 508 655 664
Adres strony www www.solidsecurity.pl/pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom Pracownik Ochrony, Kwalifikowany Pracownik Ochrony
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje minimum średnie / niekaralność
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów nie prowadzimy praktyk studenckich
Termin składania aplikacji bezterminowo
Sposób składania aplikacji mailowo, telefonicznie

UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. J.Bogutyn-Przybyszewska, K.Przybyszewska

UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego to agencja pracy i instytucja szkoleniowa, działająca na rynku pracy od 1996 r. Świadczymy usługi z zakresu rekrutacji i doboru personelu, badań psychologicznych, szkoleń oraz doradztwa.

 

NAZWA FIRMY

UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c.

J.Bogutyn-Przybyszewska, K.Przybyszewska

Branża Doradztwo personalne
Adres (siedziba/oddziały)

ul. Kolumba 86-89,

70-035 Szczecin

E-mail biuro@unikadr.pl
Telefon 91 488 23 27
Adres strony www www.unikadr.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

– Project manager (branża techniczna)

– Główny technolog – kierownik działu

– Kierownik robót

– Technolog konstrukcji stalowych

– Inżynier sprzedaży

– Operator wózka widłowego

– Konstruktor – inżynier ds. wycen

– Konstruktor

– Inżynier automatyk ds. wycen

– Operator maszyn CNC

– Monter/ka

– Malarz proszkowy

– Spawacz

– Kierownik działu automatyki

– Monter konstrukcji stalowych (praca za granicą)

– Asystent działu kadr i płac

– Pracownik sprzątający

– Asystent kupca

– Samodzielna/y księgowa/y

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje informację dostępne w ogłoszeniach na naszej stronie www.unikadr.pl
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów branża FMCF, branża metalowa, księgowość, produkcja, marketing
Termin składania aplikacji 20.12.2020
Sposób składania aplikacji  link >>>>

WDU Dienstleistung GmbH

Die WDU Dienstleistung GmbH ist ein regionaler Anbieter und Entwickler von kundenbezogenen Dienstleistungen. Im Rahmen unserer Leistungserbringung stehen die Forderungen und Wünsche unserer Kunden im Vordergrund. Sie sind damit auch der Maßstab für unsere Qualität. Unser Versprechen: „Wir sind für Sie ansprechbar und leistungsbereit – 24 Sunden!”

 

NAZWA FIRMY/ 

FIRMENNAME

WDU Dienstleistung GmbH

Branża/

Branche

Dienstleistung

Adres (siedziba/oddziały)/

Anschrift (Sitz/Zweigniederlassungen)

Bahnhofstraße 9, 16303 Schwedt/Oder
E-mail info@wdu-gmbh.de
Telefon 03332433415
www www.wdu-gmbh.de

Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom/

Stellenangebote für Studenten/Absolventen

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje/

Benötigte Ausbildung / Schlüsselkompetenzen

Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów/

Typische Praxisgebiete (Abteilungen) für Studierende

Termin składania aplikacji/

Frist für die Einreichung von Bewerbungen

Sposób składania aplikacji/

Verfahren zur Einreichung von Bewerbungen

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

WUP w Szczecinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Realizuje zadania w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich ze środków krajowych i Unii Europejskiej

 

NAZWA FIRMY Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Branża administracja samorządowa
Adres (siedziba/oddziały) ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
E-mail sekretariat@wup.pl
Telefon 91 42 56 100
Adres strony www www.wup.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom Zgodnie z ofertą w Biuletynie Informacji Publicznej (np. inspektor w Wydziale Edukacji Europejskiego Funduszu Społecznego)
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje wykształcenie średnie/wyższe
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów

– Dział Finansów,

– Dział Księgowości,

– Dział Monitoringu,

– Dział Kontroli,

– Dział Badań i Analiz,

– Dział Edukacji,

– Dział Rynku Pracy,

– Dział Przedsiębiorczości,

– Dział Integracji Społecznej

Termin składania aplikacji Zgodnie z ofertą ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej
Sposób składania aplikacji Zgodnie z ofertą ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej

Xopero Software S.A

Xopero to jeden z największych producentów rozwiązań do backupu danych w Europie, pochodzący z Polski. Współpracuje z takimi markami jak ESET, T-Mobile, Orange. Swoje produkty sprzedaje już w 28 krajach na całym świecie!

 

NAZWA FIRMY Xopero Software S.A
Branża IT
Adres (siedziba/oddziały)

ul. Firlika 19, 71-637, Szczecin

ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski

E-mail office@xopero.com
Telefon 95 740 20 40
Adres strony www www.xopero.com/pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

1. Sales Manager

2. Content Marketing Ninja

3. Project Manager

4. Presales Engineer

5. Administrator / DevOps

6. C# Programmer

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje 1. Sales Manager

 • Myślisz nieszablonowo, łatwo rozwiązujesz problemy
 • Jesteś pomysłowy, posiadasz lekkość w prowadzeniu rozmów, nie brakuje Ci wyobraźni
 • Interesujesz się nowinkami technologicznymi – Twój telefon pęka w szwach od aplikacji i rozumiesz język IT
 • Posługujesz się komunikatywnym angielskim

2. Content Marketing Manager

 • Umiesz pisać dobre teksty i sprawnie posługujesz się różnymi formami
 • Interesujesz się IT i nowymi technologiami – czytasz prasę, a Twój telefon pęka w szwach od aplikacji
 • Znasz podstawowe zasady SEO
 • Wiesz o co chodzi w social mediach i marketingu online.

3. Project Manager

 • Potrafisz prowadzić projekty IT
 • Potrafisz organizować i nadzorować prace wykonywane przez zespół
 • Lubisz tworzyć plany, monitorować postęp prac, jesteś zorientowany na cel
 • Myślisz o produkcie w sposób użytkowy i sprzedażowy
 • Masz wiele pomysłów i świetnie odnajdujesz się w pracy pod presją czasu.

4. Presales Engineer

 • Masz wyższe wykształcenie techniczne (informatyka, informatyka i ekonometria, elektronika, automatyka itp.)
 • Masz szeroką wiedzę na temat rozwiązań bezpieczeństwa sieci, aplikacji i cybersecurity,
 • Jesteś dobry w IT, ale masz spore pokłady energii i lubisz pracę z ludźmi,
 • Potrafisz tłumaczyć język techniczny na „ludzki”
 • Masz bardzo dobry język angielski
 • Jesteś gotów na podróże!

5.  Administrator / DevOps

 • Doświadczenie w zarządzaniu usługami chmurowymi,
 • Znajomość IIS’a, Zabbixa, Dockera, Postgresa, Nginx’a
 • Doświadczenie w administracji systemami Windows i Linux,
 • Doświadczenie przy pracy z Teamcity / Jenkins
 • Znajomość pgSQL
 • Umiejętność pracy w zespole

6. C# Programmer

 • 2 lata doświadczenia w programowaniu na platformie .NET
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość PostgreSQL, baz danych klucz-wartość.
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów
 • Dział IT
 • Dział sprzedaży
 • Dział marketingu
Termin składania aplikacji Rekrutacja otwarta
Sposób składania aplikacji Prosimy o przesłanie CV na adres office@xopero.com w tytule wpisując nazwę stanowiska lub działu praktyk, na które składana jest aplikacja oraz dopisek US.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP

W ramach swojej działalności Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie rynku pracy docierają do młodzieży poprzez doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. szkoleń oraz programów oferując kompleksową i bezpłatną opiekę nad rozwojem zawodowym naszych uczestników. Na terenie woj. zachodniopomorskiego działa 15 jednostek rynku pracy podległych Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie, w tym:

 • Młodzieżowe Biura Pracy – w zakresie pośrednictwa pracy
 • Mobilne Centra Informacji Zawodowej – w zakresie doradztwa zawodowego
 • Młodzieżowe Centra Kariery – w zakresie kompleksowego świadczeniem usług doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz szkoleń

Współpracujemy z: rodzicami młodzieży uczestniczącej w OHP, pracodawcami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz młodzieży, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, a także z innymi instytucjami zainteresowanymi.

W strukturze OHP znajduje się również EURES – który za pośrednictwem doradców EURES i asystentów, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE, EOG i Szwajcarii. Europejskie Służby Zatrudnienia są siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych z państw członkowskich Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii, działającą pod egidą Komisji Europejskiej i mającą na celu wspieranie mobilności pracowników

Wszystkie usługi świadczone przez OHP są bezpłatne i ogólnokrajowe – od 1957 roku Ochotnicze Hufce Pracy niezmiennie za swoją wartość naczelną mają pracę dla dobra młodzieży.

 

NAZWA FIRMY Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP
Branża w zależności od oferty
Adres (siedziba/oddziały)

ul. Dworcowa 19

70-206 Szczecin

E-mail mbp.szczecin@ohp.pl
Telefon 91 812 79 81
Adres strony www www.zachodniopomorska.ohp.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom

Przykładowe oferty pracy:

MBP w Szczecinie: księgowa, kelner, doradca klienta, Wychowawca w Hufcu Pracy OHP

Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje zawodowe, średnie, licencjat, wyższe
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów

EURES:

– specjaliści do spraw reklamy i marketingu,

– specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi,

– administracja (Holandia)

Termin składania aplikacji w zależności od oferty
Sposób składania aplikacji w zależności od oferty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie

ZUS- m.in. pobiera składki na ubezpieczenia społeczne, rozlicza je, prowadzi konta płatników i ubezpieczonych, wypłaca świadczenia z FUS, a oprócz tego prowadzi działania edukacyjne wśród młodzieży, przyjmuje na praktyki i staże.

 

NAZWA FIRMY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie
Branża ubezpieczenia społeczne
Adres (siedziba/oddziały)

ul. J. Matejki 22

70-530 Szczecin

E-mail izabella.pawlowska@zus.pl
Telefon 91 459 63 74
Adres strony www www.zus.pl
Stanowiska pracy oferowane studentom/absolwentom dostępne na stronie
Wymagane wykształcenie / kluczowe kompetencje dostępne na stronie
Typowe obszary praktyk (działy) dla studentów dostępne na stronie
Termin składania aplikacji dostępne na stronie
Sposób składania aplikacji dostępne na stronie

Partnerzy medialni XI edycji Giełdy Pracy 

employear.com

Kariera w Finansach

ZAPRASZAMY Państwa na XI edycję Giełdy Pracy, która odbędzie się:

 • 24 marca 2020 r. na ul. Cukrowej 8, w godzinach 9:00-14:00,
 • 25 marca 2020 r. na ul. Mickiewicza 64, w godzinach 9:30-14:00,

na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jak Państwu wiadomo studenci i absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego to główni adresaci Giełd Pracy. Nawiązanie bezpośredniego kontaktu pracodawców ze studentami oraz absolwentami naszej Uczelni daje szansę na pozyskanie nowego, odpowiedniego pracownika do Państwa firmy.

Z radością informujemy, że w tej edycji wydarzenie odbędzie się w ramach projektu w INT 109: „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia należy dokonać online poprzez wypełnienie i uzupełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego >>> do 14 lutego 2020 r. 

W dniach 19 – 20 listopada 2019 już po raz dziesiąty Akademickie Biuro karier Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowało Giełdę Pracy na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania.

Pierwszego dnia (19 listopada 2019 r.) wydarzenie miało miejsce w budynku przy ul. Cukrowej 8, natomiast drugiego tj. 20 listopada 2019 r. zostało zrealizowane w budynku przy ul. Mickiewicza 64.

W X edycji udział wzięli następujący wystawcy:

1. „Główka pracuje – Cleveres Köpfchen”
2. Bank Polska Kasa Opieki SA
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
4. Partydeco Sp. z o.o. Sp.k
5. Macrobond Financial Polska Sp z o.o.
6. Camp Leaders Poland
7. Salling Group
8. Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.
9. GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
10. DECATHLON
11. Netto Sp. z o.o.
12. ROHLIG SUUS Logistics
13. Leroy Merlin Polska Sp. z o. o.
14. IPRACTICE COSTA BRAVA
15. UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego
16. KDRC sp. z o.o.
17. PKO Bank Polski
18. Metro Services
19. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
20. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
21. ME-LE Energietechnik GmbH
22. Wilhelmsen Business Service Center Sp. z o.o.
23. Idea HR Group Sp. z o.o. Sp. k.
24. Instytut Badań Edukacyjnych
25. CENTRUM SZKOLENIOWE MONIKA GIELAR
26. Radiometer
27. Jeronimo Martins / Biedronka
28. Xopero Software S.A.
29. AIESEC
30. Klaus Union GmbH & Co KG
31. John Brown Voest Schwedt GmbH
32. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
33. WDU Dienstleistung GmbH
34. PHS Planungsgesellschaft für Haus- und Stadterneuerung mbH
35. TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
36. BP Polska Services sp. z o.o.

W dniach 8 i 9 kwietnia 2019 roku Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego zrealizowało IX edycję Giełdy Pracy.

W ramach Giełdy Pracy zorganizowano także bezpłatne warsztaty, konsultacje z wizażystką. Uczestnicy wydarzenia mogli wykonać profesjonalne zdjęcia do CV (fotobudka). Wydany został także Katalog Pracodawców, który został rozdystrybuowany wśród uczestników wydarzenia.

W IX edycji Giełdy Pracy udział wzięli:

 1. AIESEC
 2. Amazon
 3. Bank Pekao SA
 4. Camp Leaders Poland
 5. Chris Turystyka i Rekreacja
 6. Convergys International Sp. z o. o.
 7. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 8. Decathlon SP Z O. O.
 9. Deloitte
 10. DGS Business Services
 11. FIEGE E-COM LOGISTICS Sp. z o.o.
 12. GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
 13. Grupa BONO
 14. Grupa TOM
 15. HM Serwis Group Sp. z o. o.
 16. home.pl SA
 17. Idea HR Group Sp. z o.o. Sp. k.
 18. ING Bank Śląski
 19. Instytut Badań Edukacyjnych
 20. Intervista Sp. z o.o.
 21. iPractice Costa Brava
 22. Jeronimo – Martins
 23. Kabel-Technik-Polska sp. z o.o.
 24. Kancelaria Podatkowa Szczecin Sp. z o.o. Sp. K.
 25. KDRC sp. z o.o.
 26. KFC
 27. KK Wind Solutions
 28. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
 29. Leroy Merlin Polska Sp. z o. o.
 30. LSJ HR Group
 31. Macrobond Finacial Polska Sp z o.o.
 32. METRO SERVICES PL
 33. MOMOX Polska Sp. z o. o.
 34. Netto Sp. z o.o.
 35. NORATEL SP Z O.O.
 36. Partydeco Sp. z o.o. Sp.k
 37. PKO Bank Polski
 38. Program edukacyjny „Główka pracuje – Cleveres Köpfchen”
 39. PUP Szczecin
 40. Radiometer Sp.z.o.o./Radiometer Solutions Sp.z.o.o
 41. Salling Group
 42. Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. J. Bogutyn-Przybyszewska, Przybyszewska
 43. Wilhelmsen Business Service Center Sp. z o.o.
 44. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 45. Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie
 46. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie
 47. Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o.

W dniach 13 i 14 listopada 2018 roku Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego zrealizowało VIII edycję Giełdy Pracy.

Była to doskonała okazja do zaprezentowania działalności firmy/ organizacji oraz przedstawienia oferty w zakresie praktyk, staży i pracy. Oferta prezentowana podczas Giełdy Pracy kierowana była przede wszystkim do studentów i absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dodatkowo w ramach Giełdy Pracy Akademickie Biuro Karier US jak zwykle przygotowało bezpłatne warsztaty i spotkania z przedstawicielami rynku pracy. Ponadto, po raz pierwszy podczas Giełdy Pracy uczestnicy mogli skorzystać z konsultacji z wizażystką i wykonać profesjonalne zdjęcia do CV (fotobudka).

Wydany został także Katalog Pracodawców, który został rozdystrybuowany wśród uczestników wydarzenia.

Wystawcy VIII edycji Giełdy Pracy:

 1. Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej
 2. Albatros Sp. z o. o. Sp. K.
 3. Amazon
 4. Amrest z o.o.( KFC )
 5. Areszt Śledczy w Szczecinie
 6. Bank Pekao SA
 7. Centrum Szkoleniowe Monika Gielar
 8. Chris Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz
 9. Coloplast Business Centre
 10. Convergys International Sp. z o. o.
 11. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 12. Decathlon Sp. z o.o.
 13. DGS Business Services Sp. z o.o.
 14. FIEGE E-COM LOGISTICS Sp. z o.o.
 15. getsix Szczecin Sp. z o.o.
 16. Główka pracuje – Cleveres Köpfchen”
 17. Grupa TOM
 18. HM Serwis Group
 19. Idea HR Sp. z o.o. Sp. k.
 20. Kabel-Technik-Polska Sp. z o .o.
 21. KDRC sp. z o.o.
 22. KK Wind Solutions Sp. z o.o.
 23. Leroy Merlin Polska Sp. z o. o.
 24. LSJ HR Group
 25. Macrobond Financial Polska Sp z o.o.
 26. Metro Services PL Sp. z o.o.
 27. MOMOX Polska Sp. z o. o.
 28. Nationale Nederlanden
 29. Netto Sp. z o.o.
 30. Noratel Sp. z o.o.
 31. Partydeco Sp. z o.o. Sp.k
 32. PKO Bank Polski
 33. Pracuj.pl
 34. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin
 35. Radisson Blu Hotel Szczecin
 36. Rohlig Suus Logistics
 37. RSM Poland
 38. Salling Group
 39. UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. J. Bogutyn-Przybyszewska, K. Przybyszewska
 40. Urząd Statystyczny w Szczecinie
 41. WALTER GROUP
 42. Wilhelmsen Business Service Center Sp. z o.o.
 43. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 44. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie
 45. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego

 

13 i 14 marca 2018 r. odbyła się siódma edycja Giełd Pracy organizowanych przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego. 13 marca Giełda Pracy odbyła się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, natomiast następnego dnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Giełdy Pracy dają studentom oraz absolwentom Uniwersytetu Szczecińskiego możliwość bezpośrednio spotkania z pracodawcami i zadbania o swoją karierę już podczas studiów.

W wiosennej edycji wydarzenia udział wzięli następujący wystawcy:

 1. Adecco Poland Sp. z o. o.
 2. IDEA HR GROUP
 3. Netto Sp. z o.o.
 4. DGS Business Services Sp. z o. o.
 5. Coloplast Business Centre
 6. Bank Pekao SA
 7. Grupa TOM
 8. Beliani
 9. UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. J. Bogutyn-Przybyszewska, K. Przybyszewska
 10. Genpact Poland
 11. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 12. Trames Sławomir Jamrozik Sylwia Gregorczyk Spółka Jawna
 13. HM Serwis Group Sp. z o.o.
 14. Metro Services Sp. z o.o
 15. ZWK OHP
 16. Leroy Merlin Polska Sp. z o. o.
 17. Główka pracuje – Cleveres Köpfchen
 18. GlobalLogic
 19. Diebold Nixdorf BPO Sp. z o.o.
 20. Albatros Sp. z o. o. Sp. K.
 21. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych Oddział w Szczecinie
 22. Bp Polska Services sp. z o.o.
 23. Dansk Supermarked Group
 24. PZU SA
 25. AmRest Sp z o.o.
 26. Convergys International Sp. z o. o.
 27. Radiometer sp. z o.o.
 28. LSJ HR Group
 29. Fundacja Talent & Kariera
 30. Chris Turystyka i Rekreacja
 31. Centrum Szkoleniowe Monika Gielar
 32. Headhunters Sp z o.o.
 33. DECATHLON SP. Z O.O.
 34. Follow me!
 35. Amazon
 36. KK Wind Solutions sp. z o. o.
 37. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Aktywa Plus Emilia Kowalska
 38. Kancelaria Podatkowa IKG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
 39. PKO Bank Polski
 40. Sekretariat ds. Młodzieży
 41. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 42. Educational Testing Service (ETS) Global BV Sp. z o.o., oddział w Polsce
 43. Fundacja Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp”
 44. InterVista Sp. z o.o.
 45. Szkoła Matematyki 2plus2
 46. PartyDeco Sp.z o.o. sp.k.
 47. Urząd Statystyczny
 48. Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Akademickie Biuro Karier US i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US już po raz 6. zorganizowały Giełdy Pracy.

14 listopada 2017 r. Giełda Pracy odbyła się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, natomiast następnego dnia pracodawcy gościli na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Przedsięwzięcie to stanowi dla studentów i absolwentów US doskonałą możliwość bezpośrednich rozmów z pracodawcami oraz znalezienia praktyki, stażu lub pracy nie wychodząc poza mury uczelni. W przedsięwzięciu uczestniczyły także organizacje zachęcające studentów do aktywności już podczas studiów.

W jesiennej edycji wydarzenia udział wzięli następujący wystawcy:

 1. Adecco Poland Sp. z o. o.
 2. Agencja Zatrudnienia KS SERVICE
 3. AIESEC in Szczecin
 4. Albatros Sp. z o. o. Sp. K.
 5. Amazon
 6. Animex Foods sp. z o.o. oddział w Szczecinie
 7. ANTIDOTUM Agencja Zatrudnienia
 8. Arvato Polska
 9. Auchan KOŁBASKOWO
 10. Bank Pekao SA
 11. Beliani
 12. Bp Polska Services sp. z o.o.
 13. Businessface Sp. z o.o.
 14. Camp Leaders Poland Sp. z o.o.
 15. CENTRUM SZKOLENIOWE MONIKA GIELAR
 16. Coloplast Business Centre
 17. Convergys International Sp. z o. o.
 18. Dansk Supermarked Group
 19. DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching
 20. DGS Business Services Sp. z o. o.
 21. Diebold Nixdorf BPO Sp. z o.o.
 22. Genpact
 23. GISPRO Sp. z o.o.
 24. Global Management Challenge
 25. Grupa TOM
 26. IDEA HR GROUP
 27. InterVista Sp. z o.o.
 28. Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.
 29. Kancelaria Podatkowa Szczecin Sp. z o.o.
 30. com group
 31. LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O. O.
 32. LSJ HR GROUP
 33. Manpower
 34. Metro Services PL
 35. Netcamp / Zachodniopomorska Szkoła Programowania
 36. Netto Sp. z o.o.
 37. Pazim Sp. z o.o.
 38. PKO Bank Polski SA
 39. Program edukacyjny „Główka pracuje”
 40. PZU SA
 41. Radiometer Sp.z.o.o.
 42. Randstad Polska
 43. Red Sky
 44. ROHLIG SUUS Logistic
 45. Simple Investment Sp. z o.o.
 46. Stowarzyszenie WIOSNA
 47. Travel Shop Sp. zo.o.
 48. UKS Pomerania-Szczecin
 49. UniCredit Business Integrated Solutions
 50. UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s. c. J. Bogutyn-Przybyszewska, K. Przybyszewska
 51. Unser Heimatbäcker GmbH
 52. Wojewódzki Urząd Pracy
 53. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 54. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie
 55. ZWK OHP

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców w dniach 21 i 22 marca 2017 r. Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowało kolejną edycję Giełd Pracy.

Tym samym rozpoczęto tradycję organizacji tych wydarzeń 2 razy do roku – wiosną i jesienią.

Giełdy Pracy to doskonała możliwość spotkania się z pracodawcami i zadbania o swoją drogę zawodową już w czasie studiów.

Po raz pierwszy poza możliwością rozmowy z pracodawcami przy przygotowanych stoiskach, zorganizowano wstępne rozmowy rekrutacyjne. Dla kandydatów była to szansa na spotkanie z pracodawcą bezpośrednio w murach uczelni, bez konieczności udawania się do siedziby pracodawców. Efektem przeprowadzonych działań rekrutacyjnych było umówienie aż 150 rozmów, które odbyły się podczas Giełdy Pracy.

W wiosennej edycji wydarzenia udział wzięli następujący wystawcy:

 1. Adecco
 2. Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
 3. Albatros Sp. z o.o. Sp. K.
 4. Amazon
 5. ANIMEX Foods sp. z o.o. sp. k
 6. ANTIDOTUM Agencja Zatrudnienia
 7. Arvato Polska
 8. AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z.o.o.
 9. AVIVA Sp. z o. o I Odział w Szczecinie
 10. Bp Polska Services sp. z o.o.
 11. CenEA, Centrum Analiz Ekonomicznych
 12. Centrum Szkoleniowe Monika Gielar
 13. Collegium Medyczne Medica
 14. Coloplast Business Centre
 15. Dansk Supermarked Group
 16. DCC GRYGORCEWICZ Development Consulting Coaching
 17. DGS Business Services Sp. z o. o.
 18. Diebold Nixdorf
 19. Ferrosan Medical Devices Sp. z o.o.
 20. Genpact Poland Sp. z o. o.
 21. Grupa TOM
 22. IDEA HR Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
 23. Infoludek.pl
 24. ING Bank Śląski
 25. Inkubatory AIP – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 26. LSJ HR Group
 27. MAN Accounting Center Sp. z o.o.
 28. ManpowerGroup Sp. z o.o.
 29. METRO SERVICES PL
 30. Pazim Sp. z o.o.
 31. POCZTA POLSKA S.A.
 32. Poncyljusz i Radź Grupa Doradczo–Księgowa
 33. Program edukacyjny „Główka pracuje – Cleveres Köpfchen”
 34. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Szczecin
 35. PZU S.A.
 36. Randstad Polska Sp. z o.o.
 37. ROHLIG SUUS Logistics SA/o Szczecin
 38. State Street Bank
 39. UniCredit Business Integrated Solutions
 40. UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c.
 41. Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Akademickie Biuro Karier US i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US już po raz 4. zorganizowały Giełdy Pracy.

14 listopada 2016 r. Giełda Pracy odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, natomiast następnego dnia pracodawcy gościli na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Przedsięwzięcie to stanowi dla studentów i absolwentów US doskonałą możliwość bezpośrednich rozmów z pracodawcami oraz znalezienia praktyki, stażu lub pracy nie wychodząc poza mury uczelni. W przedsięwzięciu uczestniczyły także organizacje zachęcające studentów do aktywności już podczas studiów.

W Giełdach Pracy udział wzięli przedstawiciele następujących firm i instytucji:

 1. Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej sp. z o.o.
 2. AIESEC Szczecin
 3. Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
 4. Amazon
 5. Animex Foods Sp. z o.o. Sp.K.
 6. Arvato Polska
 7. Audit Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
 8. Aviva
 9. Dansk Supermarked Group
 10. DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching
 11. Deloitte
 12. DGS Business Services Sp. z o.o.
 13. Diebold Nixdorf
 14. Focus Group Luiza Prałat
 15. Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA
 16. Genpact Poland Sp. z o. o.
 17. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
 18. Grupa TOM
 19. Idea HR Doradztwo Personalne s.c.
 20. Inkubatory AIP – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 21. Interglobus-Tour
 22. Kabel – Technik – Polska Sp. z o.o.
 23. Koło Naukowe Ekonomii Aktywni Studenci
 24. com group
 25. LSJ HR Group
 26. One Globe Travel
 27. Partydeco sp. z o.o .sp.k
 28. Poczta Polska S.A.
 29. Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 30. Poncyljusz i Radź Grupa Doradczo-Księgowa
 31. Pracownia Innowacji
 32. Pracuj.pl
 33. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin
 34. PZU SA
 35. RADIOMETER SP. Z O.O.
 36. ROHLIG SUUS Logistics SA
 37. Solid Security Sp. z o.o.
 38. State Street Bank
 39. UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting
 40. UPC Polska Sp. z o.o.

Już po raz trzeci Akademickie Biuro Karier US organizowało Giełdy Pracy, które stanowią doskonałą możliwość bezpośredniej rozmowy z pracodawcami i wymarzoną okazję do znalezienia praktyki, stażu lub pracy nie wychodząc poza mury uczelni.

17.11.2015 r. Giełda Pracy odbyła się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, natomiast 18.11.2015 r. wydarzenie zrealizowano na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Dodatkowo, z inicjatywy władz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania i przy ich udziale podczas Giełdy odbyło się spotkanie dot. możliwości współpracy z przedstawicielami pracodawców uczestniczącymi w Giełdzie.

W Giełdach Pracy uczestniczyli następujący pracodawcy:

 1. Aegon Premium TU S.A. Oddział Szczecin
 2. ANTIDOTUM Agencja Zatrudnienia
 3. arvato Polska
 4. Aviva
 5. Ayusa-Intrax GmbH
 6. Biuro Doradztwa Ekologicznego i Inwestycyjnego Sp. z o.o.
 7. CAPITOL
 8. Dansk Supermarked SSC – Netto Sp. z o.o.
 9. DGS Business Services
 10. Firma Audytorsko-Księgowa Sp. z o.o., sp. k.
 11. Genpact Pl
 12. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
 13. IDEA HR
 14. InterKadra
 15. Kabel Technik Polska Sp. z o. o.
 16. KS Service Sp. z o.o.
 17. LSJ HR GROUP
 18. METRO SERVICES PL
 19. Narodowe Forum Doradztwa Kariery
 20. One Globe
 21. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 22. Pixel Legend
 23. PKO Bank Polski
 24. POCZTA POLSKA S.A.
 25. Profi Biznes
 26. PZU
 27. Raiffeisen Polbank
 28. Randstad Polska Sp. z o.o.
 29. Solid Security Sp. z o.o.
 30. Thomson Reuters
 31. UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting

15 i 17 listopada 2014 r., Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

ABK US we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług US w dniach 15 listopada oraz 17 listopada 2014 r. zorganizowało Giełdę Pracy.

Studenci oraz absolwenci mieli okazję spotkać się ze swoimi potencjalnymi pracodawcami i poznać ich oczekiwania oraz propozycje dot. potencjalnych miejsc pracy/praktyk/staży.

Giełda Pracy zrealizowana 15 listopada skierowana była głównie do absolwentów – wydarzenie to połączono z absolutorium realizowanym na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Absolwenci w dniu otrzymania dyplom ukończenia Uczelni mieli możliwość rozpoznania rynku pracy, na którym będą musieli się odnaleźć. W Giełdzie uczestniczyło 15 wystawców.

Natomiast Giełda Pracy zorganizowana 17 listopada skierowana była do studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podczas Giełdy Pracy przygotowano 24 stoiska dla przedstawicieli pracodawców oferujących zatrudnienie, praktyki i staże studentom oraz absolwentom, ale również instytucji zachęcających młodych ludzi do założenia własnej działalności gospodarczej takich jak Polska Fundacja Przedsiębiorczości czy Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego. Swoje stanowisko miało również ABK US i AIP US.

18 listopada 2014 r., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i dużemu zainteresowaniu pracodawców tego rodzaju przedsięwzięciem, Akademickie Biuro Karier US zorganizowało Giełdę Pracy także na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 18 listopada 2014 roku. Studenci mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy i staży przygotowanymi specjalnie dla nich.

W Giełdzie Pracy uczestniczyło 26 wystawców – przedstawicieli pracodawców oraz instytucji zachęcających młodych ludzi do założenia własnej działalności gospodarczej takich jak Polska Fundacja Przedsiębiorczości czy Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego. Swoje stanowisko miało również ABK US i AIP US.

 1. Genpact
 2. Alior
 3. Quad Graphic
 4. TOM
 5. Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
 6. DF Private
 7. Randstad
 8. Coloplast
 9. Partydecco
 10. Netto
 11. Getin Noble Bank
 12. AIESEC
 13. Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 14. home.pl
 15. Adecco Poland
 16. Polites
 17. UNIKADR
 18. Akademia Marketingu
 19. LSJ
 20. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin