• 23 MAR 23

  Relacja z Giełdy Pracy

  20 marca 2023 r. zorganizowaliśmy 16. edycję Giełdy Pracy, podczas której podpisane zostało porozumienie o współpracy z przedsiębiorstwem Sii sp. z o.o., które otwiera przed studentami Uniwersytetu Szczecińskiego kolejne możliwości rozwoju zawodowego już podczas studiów.

  W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 organizacji, reprezentujących różnorodne branże. Stoiska pracodawców, warsztaty z praktykami, webinary, Katalog Pracodawców, spotkania z ekspertami, z tego wszystkiego mogli skorzystać studenci i absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego podczas Giełdy Pracy.

  Różnorodność oferty przygotowanej w ramach Giełdy Pracy podkreśliła dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US – Prorektor ds. Studenckich.

  Myślę, że taką ważną i bardzo dobrą rzeczą jest to, że studenci mogą przeprowadzić w ramach Giełdy Pracy wstępne rozmowy rekrutacyjne, mogą obejrzeć prezentacje pracodawców, mogą otrzymać katalog pracodawców, uczestniczyć w webinariach, a także stacjonarnych warsztatach. Dodatkowo studenci mogą skorzystać z doradztwa zawodowego, które pomaga ukierunkować młodych ludzi. Ta Giełda jest nie tylko do poszukiwania pracy, ale także właśnie do ukierunkowania się – powiedziała Pani Prorektor.

  Największym zainteresowaniem studentów cieszyły się stacjonarne stanowiska pracodawców, w ramach których uzyskiwali konkretne informacje dotyczące możliwości zatrudnienia, podjęcia pracy, praktyk lub staży w danej organizacji.

  Giełda Pracy to także okazja do rywalizacji o tytuł „Najsympatyczniejszego pracodawcy wśród sympatycznych”. W wyniku głosowania studentów w tej edycji Giełdy Pracy wyróżnienie to otrzymała Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

  Współpraca z pracodawcami to jeden z podstawowych obszarów działalności Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Cieszymy się, że pracodawcy tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie do udziału w kolejnej edycji Giełdy Pracy. Jest to okazja do tego, aby jeszcze lepiej poznać wzajemne oczekiwania i możliwości współpracy. Efektem naszego współdziałania z biznesem jest także dzisiaj podpisane porozumienie z firmą Sii Sp. z o.o. Zaczęliśmy współpracę już w tamtym roku, mam nadzieję, że w jej wyniku wielu naszych studentów znajdzie dla siebie dobre miejsce pracy – stwierdziła Monika Smoguła, zastępca Kierownika ABK US.

  Podczas Giełdy pracy odbyła się także konferencja prasowa z udziałem mediów, podczas której zostało podpisane porozumienie o współpracy z przedsiębiorstwem Sii sp. z o.o. W konferencji udział wzięły: dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US – Prorektor ds. Studenckich US, Agnieszka Haracz – Regional Manager, Sii Sp. z o.o., Monika Smoguła – z-ca kierownika Akademickiego Biura Karier US, Agnieszka Kłosek – University Cooperation Manager, Sii Sp. z o.o. oraz Mariia Vikhasta – Sales & Delivery Operations Specialist, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Sii Sp. z o.o.

  Będziemy dostarczać naszą wiedzę i nasze doświadczenie ze strony bardzo praktycznej. Natomiast z wzajemnością otrzymamy od Uniwersytetu Szczecińskiego, świetnie wykształconych ludzi, którzy będą w przyszłości wspierać naszą firmę w rozwoju – wyjaśniła Agnieszka Haracz – Regional Manager, Sii Sp. z o.o.

  Giełda Pracy to wydarzenie cykliczne zbliżające rynek pracy i środowisko akademickie, kolejna edycja zaplanowana została na 14 listopada 2023 r.

  Tegoroczna edycja Giełdy Pracy uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Szczecin, Patronat Honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Patronat Medialny Radia Eska.

  Partnerzy wydarzenia: NiUS Radio Uniwersytetu Szczecińskiego, Kariera w Finansach i Bankowości, Employear.com