Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) – oddział w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W CPR obsługiwane są zgłoszenia kierowane na numer alarmowy 112. Również zgłoszenia z numerów alarmowych 998 i 997 trafiają do operatorów numerów alarmowych zatrudnionych w centrach powiadamiania ratunkowego. Operatorzy przekazują drogą elektroniczną, wszystkie zebrane o zdarzeniu informacje do odpowiednich dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej i Policji, którzy decydują o zaangażowaniu odpowiednich jednostek.

 

Branża System Powiadamiania Ratunkowego
Adres (siedziba/oddziały) Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Telefon osoby do kontaktu ws. rekrutacyjnych

Małgorzata Smolarek kierownik CPR: 91 43 03 711

Piotr Reca zastępca kierownika CPR: 91 43 03 299

E-mail do kontaktu ws. rekrutacyjnych msmolarek@szczecin.uw.gov.pl, praca@szczecin.uw.gov.pl
Działy/stanowiska, w których można ubiegać się o praktykę/staż/pracę Praca na stanowisku: Operator Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Sposób składania aplikacji MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin z dopiskiem: OFERTA ZATRUDNIENIA „operator numerów alarmowych” lub osobiście w Sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pok. nr 126. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

Branża Dyspozytornia Medyczna – element Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zadaniem dyspozytorów medycznych oprócz przyjmowania zgłoszeń alarmowych i dysponowania zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia jest m.in. przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy, przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia, zbieranie informacji o dostępnych jednostkach systemu i przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego, powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych i innych oddziałów szpitalnych, a także jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego.
Adres (siedziba/oddziały) Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Telefon osoby do kontaktu ws. rekrutacyjnych

Anita Szcześniewicz, kierownik tel. +48 91 43 03 990,

Jarosław Zinkiewicz, zastępca kierownika tel. +48 91 43 03 992

E-mail do kontaktu ws. rekrutacyjnych kdm_16-01@szczecin.uw.gov.pl
Działy/stanowiska, w których można ubiegać się o praktykę/staż/pracę Dyspozytor Medyczny
Sposób składania aplikacji MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin z dopiskiem: OFERTA ZATRUDNIENIA „Dyspozytor Medyczny” lub osobiście w Sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pok. nr 126. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.