Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego ds. pracy. OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

Ponadto za pośrednictwem OHP osoby dorosłe (bez ograniczenia wiekowego) mogą korzystać z europejskiego pośrednictwa pracy w ramach usług świadczonych przez sieć EURES (European Employment Services – sieć Europejskich Służb Zatrudnienia). Przy pomocy EURES można znaleźć zarówno pracę stałą, stażową, jak i sezonową na terenie państw należących do obszaru UE i EFTA.

Branża Pośrednictwo, doradztwo zawodowe
Adres (siedziba/oddziały) ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin, Polska
Telefon osoby do kontaktu +48 696 402 625,  +48 91 812 79 81 wew. 126
E-mail do kontaktu e.rejmaniak@ohp.pl, joanna.wojcik@ohp.pl
Działy/stanowiska, w których można ubiegać się o praktykę/staż/pracę Wychowawca, fryzjer, budowlaniec, elektryk, mechanik, kucharz, hotelarz, i wiele innych
Sposób składania aplikacji Mailowo, telefonicznie