Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Realizuje zadania w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Branża administracja samorządowa
Adres (siedziba/oddziały)

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

Telefon osoby do kontaktu ws. rekrutacyjnych +48 91 42 56 100
E-mail do kontaktu ws. rekrutacyjnych sekretariat@wup.pl
Działy/stanowiska, w których można ubiegać się o praktykę/staż/pracę https://wupszczecin.bip.gov.pl/praca-w-wup/regulamin-naboru-pracownikow.html
Sposób składania aplikacji https://wupszczecin.bip.gov.pl/oferty-pracy-w-wup/