Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie jest jednostką Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzoną w ramach projektu wdrożeniowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, POWR.03.05.00-00-CW03/20-01).

Branża usługi doradcze i szkolenia
Adres (siedziba/oddziały) ul. O. Augustyna Kordeckiego 15, 71 – 066 Szczecin
Telefon osoby do kontaktu ws. rekrutacyjnych

mgr Maria Granda

Konsultantka Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie

maria.granda@usz.edu.pl

tel. 91 444 38 72

E-mail do kontaktu ws. rekrutacyjnych cwod@usz.edu.pl
Możliwe języki obce do kontaktu z kandydatami język angielski
Działy/stanowiska, w których można ubiegać się o praktykę/staż/pracę Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
Sposób składania aplikacji elektroniczny