Służba Więzienna podlegająca Ministrowi Sprawiedliwości, jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Realizuje zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności.

Branża Administracja publiczna
Adres (siedziba/oddziały) ul. Młyńska 69, 75-950 Koszalin
Telefon osoby do kontaktu ws. rekrutacyjnych +48 91 480 91 22, +48 94 34 75 212
E-mail do kontaktu ws. rekrutacyjnych rekrutacja.oiswkoszalin@sw.gov.pl
Działy/stanowiska, w których można ubiegać się o praktykę/staż/pracę
  • strażnik działu ochrony,
  • wychowawca,
  • pielęgniarka/ratownik medyczny,
  • kwatermistrz,
  • informatyk.
Sposób składania aplikacji za pośrednictwem: poczty elektronicznej, korespondencyjnie, osobiście w siedzibie firmy