Placówka Santander Universidades na kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego istnieje od 2019 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy już kilka projektów wspierających środowisko akademickie, takich jak:

  • Szkolenie z marketingu internetowego dla studentów,
  • Wsparcie wydarzeń kół naukowych i organizacji studenckich,
  • Stypendia szkoleniowe z umiejętności miękkich dla studentów,
  • Stypendia projektowe „Laboratorium Kreatywnego Myślenia”

 

Branża Bankowość
Adres (siedziba/oddziały)

Oddział Szczecin

Ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

Działy/stanowiska, w których można ubiegać się o praktykę/staż/pracę https://bank.santander.pl/kariera/oferty.html 
Sposób składania aplikacji https://bank.santander.pl/kariera/oferty.html