Kształcimy i przygotowujemy do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Branża Administracja publiczna
Adres (siedziba/oddziały) Ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
Telefon osoby do kontaktu ws. rekrutacyjnych + 48 22 60 80 128
E-mail do kontaktu ws. rekrutacyjnych rekrutacja@ksap.gov.pl 
Działy/stanowiska, w których można ubiegać się
o praktykę/staż/pracę
Kształcenie stacjonarne, stypendium, ubezpieczenie społeczne
Sposób składania aplikacji Online

 


<