Policja – umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Branża bezpieczeństwo
Adres (siedziba/oddziały) ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin
Telefon osoby do kontaktu ws. rekrutacyjnych 47 78 12 000
E-mail do kontaktu ws. rekrutacyjnych dobor@sc.policja.gov.pl
Działy/stanowiska, w których można ubiegać się
o praktykę/staż/pracę
funkcjonariusz Policji w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego
Sposób składania aplikacji Dokumenty można składać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie)