Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie wraz z podległymi urzędami skarbowymi i Zachodniopomorskim Urzędem Celno-Skarbowym w Szczecinie stanowi jednostkę organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). KAS dba m.in. o realizację dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Chroni interesy Skarbu Państwa i obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewnia obsługę i wsparcie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. KAS jest administracją rządową. Pełen katalog jej zadań zawiera art. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Do zadań KAS należy m.in.:

  • rozwijanie e-usługi dla podatnika i wspieranie go w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym,
  • promowanie przestrzegania prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań kluczowych podatników,
  • prowadzenie skutecznej walki z nieuczciwymi podmiotami, wspierając tym samym legalnie i uczciwie działający biznes,
  • wdrażanie nowoczesnych i zaawansowanych narzędzi do identyfikowania zagrożeń dla funkcjonowania systemu poboru podatków,
  • zapobieganie przestępczości poprzez wykorzystanie m.in. zaawansowanych metod i narzędzi informatycznych do identyfikacji podmiotów, które naruszają prawo podatkowe.

 

Branża Administracja publiczna
Adres (siedziba/oddziały) ul. Roosevelta 1, 2, 70-525 Szczecin
Telefon osoby do kontaktu ws. rekrutacyjnych +48 91 351 15 14
E-mail do kontaktu ws. rekrutacyjnych marta.lasek-skalik@mf.gov.pl 
Działy/stanowiska, w których można ubiegać się
o praktykę/staż/pracę
Różne działy/stanowiska w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie i jej podległych urzędach skarbowych województwa zachodniopomorskiego oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Szczecinie (oferty pracy oraz praktyk).
Sposób składania aplikacji Przez system eRecruiter lub na adres pocztowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (ogłoszenia o pracę na stronie www Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w zakładce ogłoszenia > nabór lub na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.nabory.kprm.gov.pl