Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie oferuje bezpłatne konsultacje na temat Unii Europejskiej i możliwości wsparcia pomysłu z Funduszy Europejskich. Udziela konsultacji telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów, na etapie poszukiwania finansowania, aplikowania o środki, realizacji projektu, czy rozliczenia projektu. Udostępnia publikacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Organizuje również szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne, e-lekcje w szkołach i na uczelniach związane z tematyką Funduszy Europejskich.

Ponadto można spotkać konsultantów z GPI na różnego rodzaju wydarzeniach biznesowych: targach, konferencjach, prelekcjach oraz eventach sportowych i kulturalnych.

Punkt organizuje również konsultacje indywidualne w siedzibie klienta oraz Mobilne Punkty Informacyjne na terenie woj. Zachodniopomorskiego, aby mieszkańcy w  terenie mogli skorzystać ze świadczonej pomocy.

 

Branża Fundusze Europejskie
Adres (siedziba/oddziały) ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
Telefon osoby do kontaktu ws. rekrutacyjnych Marcin Słupiński: 800 345 534
E-mail do kontaktu ws. rekrutacyjnych gpi@wzp.pl