Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) jest służbą międzyinstytucjonalną i odpowiada za selekcję kandydatów do pracy we wszystkich instytucjach oraz agencjach Unii Europejskiej (m.in. w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości, Trybunale Obrachunkowym, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów, a także w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich). Każda instytucja zatrudnia pracowników spośród kandydatów, którzy pomyślnie przeszli przez procedury rekrutacyjne EPSO.

Zadaniem EPSO jest wspomaganie działalności instytucji UE poprzez stosowanie wydajnych i skutecznych procedur naboru wysokiej jakości, umożliwiających zatrudnienie najbardziej odpowiednich pracowników na dostępne stanowiska.

EPSO jest liderem w zakresie metodyki testowania kandydatów. Dążenie EPSO do ciągłego doskonalenia metod testowania oraz wprowadzanie innowacji w tej dziedzinie zostały docenione przez organizacje przeprowadzające testy z całego świata.

 

Branża HR
Adres (siedziba/oddziały) Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) jest służbą międzyinstytucjonalną i odpowiada za selekcję kandydatów do pracy we wszystkich instytucjach oraz agencjach Unii Europejskiej
00 800 67 89 10 11
tel. 00 32 22 99 96 96
europedirect-szczecin@wzp.plWrite to us via our contact form:
https://europa.eu/european-union/contact_en
E-mail do kontaktu ws. rekrutacyjnych vikhasta.m@gmail.com
Działy/stanowiska, w których można ubiegać się
o praktykę/staż/pracę
Ambasador Kariery EU, aktualne oferty praktyk/staży >>>>