Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Działa na podstawie ustawy_z dnia 9 czerwca 2006 r. o_Centralnym_Biurze_Antykorupcyjnym.

Branża Służba specjalna
Adres (siedziba/oddziały) Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa
Telefon osoby do kontaktu ws. rekrutacyjnych +48 22 437 15 19
E-mail do kontaktu ws. rekrutacyjnych rekrutacja@cba.gov.pl
Działy/stanowiska, w których można ubiegać się o praktykę/staż/pracę

Służba w CBA, poszukujemy: informatyków, prawników, ekonomistów, analityków, finansistów oraz innych osób gotowych podjąć służbę.

Praca w CBA, poszukujemy: infobrokerów, specjalistów IT, pracowników biurowych, pracowników sektora inwestycyjno-logistycznego.

Sposób składania aplikacji Przez formularz zamieszczony na stronie internetowej (www.cba.gov.pl) umieszczony w zakładce „Rekrutacja”.