Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) jest służbą specjalną powołaną do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Status obowiązki i uprawnienia ABW określa Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Branża służba specjalna
Adres (siedziba/oddziały)

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie Delegatury ABW w Gdańsku

ul. Małopolska 15, 70-515 Szczecin

Telefon osoby do kontaktu ws. rekrutacyjnych +48 723 691 217
E-mail do kontaktu ws. rekrutacyjnych rekrutacja.szczecin@abw.gov.pl
Możliwe języki obce do kontaktu z kandydatami język angielski
Działy/stanowiska, w których można ubiegać się o praktykę/staż/pracę

ABW poszukuje absolwentów szkół średnich i wyższych wszystkich specjalności m.in.: informatyków, teleinformatyków, elektroników, prawników, humanistów, lingwistów i innych osób gotowych poddać się procedurze rekrutacji

Sposób składania aplikacji Poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.abw.gov.pl lub przesłanie CV na e-mail rekrutacja.szczecin@abw.gov.pl