Nazwa pracodawcy: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Nazwa stanowiska: Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie
Rodzaj oferty: Praca
MIejsce wykonywania pracy: Szczecin
Termin ważności oferty:
OSOBIŚCIE: MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin z dopiskiem „OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH” lub osobiście w Sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pok. nr 126, tel.: 91/ 43 03 353. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Pełna oferta: