Nazwa pracodawcy: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Nazwa stanowiska: Dyspozytor medyczny
Rodzaj oferty: Praca
MIejsce wykonywania pracy: Szczecin
Termin ważności oferty:
OSOBIŚCIE: MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4 Sekretariat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 126 Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: DYSPOZYTOR MEDYCZNY
Pełna oferta: